Se incarca...

Educație pentru dezvoltare

World-Wise Europe: o Europă mai coerentă pentru o lume mai echitabilă

Proiectul urmărește Consolidarea sprijinului public și politic față de principiul Coerenței Politicilor în favoarea Dezvoltării – PCD (Policy Coherence for Development - Coerența Politicilor pentru Dezvoltare), ca instrument relevant de promovare a agendei Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului (îndeosebi Obiectivul 8: Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare).

În urma implementării proiectului:

  • Au fost organizate activități de consolidare a capacității și de informare cu privire la PCD
  • Au fost publicate cercetări şi alte materiale deinformare (policy papers) pe teme de PCD relevante pentru contextul național, pentru a sprijini la nivelde conținut dezbaterile care pot fi organizate la nivel local, regional saunațional, în contextul politicii naționale de cooperare pentru dezvoltare, maiales având în vedere contextul Anului European pentru Dezvoltare – 2015 (ex.organizarea de sesiuni tematice privind PCD), implicarea în acţiune agrupurilor ţintă şi a altor părţi interesate cheie (naţionale, guvern local,sector privat, alţi donatori etc.), atitudinile lor anticipate faţă de proiect.

          Vezi materialele publicate: 

            Importanța coerenței politicilor pentru dezvoltare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (2015-2030)

            Importanța Coerenței Politicilor pentru Dezvoltare: Migrața în Contextul Dezvoltării Internaționale             


×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii