Se incarca...

Republica Moldova

Proiectele finanțate de Ministerul Afacerilor Externe în Republica Moldova în perioada 2007-2016.

 • Program de formare destinat personalului din administraţia publică a Republicii Moldova - 40,000 EUR
 • Promovarea practicilor agricole durabile în segmentul fructe proaspete în Moldova - 100,000 USD 
 • Creșterea competitivității sectorului viticol (struguri de masă) prin introducerea soiurilor apirene și culturii pe tulpină înaltă - 85,000 EUR
 • Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire si combatere a conflictelor de interese in Republica Moldova prin cooperare instituţională şi parteneriat cu actorii cu competenţe în domeniu din România - 70,000 EUR
 • O nouă şansă pentru tinerii din penitenciare - 100,000 USD
 • Fondul de Mobilitate pentru experții ONG din România și Republica Moldova (granturi mici)-Runda a III-a - 30,000 EUR 
 • Creșterea capacității potențialilor beneficiari de finanțare europeană transfrontalieră din Republica Moldova și realizarea de parteneriate cu potențiali beneficiari din România - 45,000 EUR
 • Dosarele conflictului transnistrean – blocaje și soluții pentru dezvoltarea societății pe cele două maluri ale nistrului - 30,000 EUR
 • Creșterea accesului copiilor la educaţie timpurie în Republica Moldova, implementat de Fondul de Investiţii Sociale din Republica Moldova – 13,500,000 RON
 • Susţinerea păturilor social-vulnerabile din Republica Moldova în perioada rece prin furnizarea de cărbune, implementat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova – 9,000,000 RON
 • Renovarea Institutului „Mama și Copilul” , implementat de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, prin Institutul Mamei și Copilului – 4,500,000 RON
 • Refacerea clădirii sediului "Sala cu Orgă" din Chişinău, implementat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova – 4,500,000 RON
 • ”Spaţiu restaurat pentru o nouă imagine şi calitate a spaţiilor de expunere în Muzeul Naţional de Artă al Republicii Moldova” , implementat de Muzeul Naţional de Artă al Republicii Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova – 4,500,000 RON
 • Refacerea clădirii sediului Teatrului Republican Muzical – Dramatic „B.P. Hasdeu” din Cahul, implementat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova – 3,600,000 RON
 • Laboratorul pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producţia de origine non-animală, implementat de Laboratorul pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producţia de origine non-animală Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova -  700,000 RON
 • Consolidarea capacităţii Comisiei Naţionale de Integritate a Republicii Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Republica Moldova – 462,000 RON
 • Casa de ambalare a strugurilor de masă din Costeşti, implementat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) -  280,000 RON
 • Politicile Publice Locale prin Consens Social, implementat de Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) și PNUD Republica Moldova 227,500 RON
 • Consolidarea principiilor legale și a bunei guvernări în SEE, implementat de Agenţia de Dezvoltare Austriacă - 225,000 RON
 • Programul de formare destinat personalului din administraţia publică din Republica Moldova, implementat de Institutul Diplomatic Român, PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 172,800 RON
 • Dezvoltarea ca soluţie a reconcilierii conflictului Transnistrean, implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - 91,000 RON
 • Strategia de comunicare pentru promovare imaginii Uniunii Europene în Republica Moldova ”Winning the hearts and minds” , implementat de Fabrica de imagine (contractat) și Ambasada Marii Britanii și Irlandei de Nord la Chișinău - 69,750 RON
 • „Îmbunătăţirea disponibilităţii şi încrederii statisticilor regionale pentru factorii decidenţi din Republica  Moldova” -  proiect bilateral ce are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii datelor statistice la nivel regional, precum şi dezvoltarea capacităţii Biroului Naţional de Statistică (BNS) şi a altor actori naţionali relevanţi pentru a produce, monitoriza şi utiliza statisticile în formularea, implementarea, monitorizarea şi analiza politicilor, bazate pe informaţii relevante. Proiectul face parte din Programul Comun al ONU 'Consolidarea sistemului statistic naţional'. Implementatori: Biroul National de Statistică din Republica Moldova, Institutul Național de Statistică; proiect coordonat de UNDP Moldova. Contribuţia României: 90,000 Euro
 • „Program de formare destinat unor diplomaţi din Republica Moldova” – proiect bilateral ce constă în facilitarea transferului de experienţă şi informaţii din aria relaţiilor internaționale şi a diplomaţiei, de la experţi români către tineri viitori diplomaţi moldoveni, prin intermediul unui program de formare de două săptămâni. Implementatori: UNDP Centrul Regional din Bratislava (UNDP BRC), Institutul Diplomatic Roman; proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României: 38,840.51 Euro
 • “Proiect de creştere a încrederii între Chişinău şi Tiraspol” -  consolidarea dialogului dintre Chişinău şi Tiraspol, ca premisa pentru extinderea procesului de stabilizare politică, prin utilizarea de măsuri creatoare de încredere (CBM). Implementatori: UNDP Moldova, Institutul pentru Dezvoltare si Iniţiative Sociale „Viitorul”. Contribuţia României : 29,700 Euro
 • „Consolidarea Capacităţii Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova” – proiect bilateral ce are în vedere dezvoltarea capacităţilor generale ale trupelor de carabinieri pentru asigurarea securităţii misiunilor acestora, ridicând nivelul de cunoaştere şi competenţe ale personalului, în conformitate cu standardele europene în domeniu. Implementatori: UNDP Centrul Regional din Bratislava (UNDP BRC), Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Contribuţia României : 89,172.40 Euro
 • „Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Biroului de migraţie şi azil – consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru o mai bună guvernare a sistemului de migraţie şi azil din Republica Moldova” – proiect tematic, constă în organizarea de cursuri de formare şi expertiză, în vederea atingerii obiectivului. Implementator: Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD). Contribuţia României : 150,000 Euro
 • „Think Tank forum UE – Republica Moldova” – proiect bilateral, constă în facilitarea dialogului dintre reprezentanţii societăţii civile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeana. Implementator: Centrul Roman pentru Politici Europene (CRPE); proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României: 85,895.90 Euro
 • „Resocializarea eficientă a minorilor aflaţi în detenţie prin crearea unui centru educativ în R. Moldova” - proiect bilateral ce constă în întărirea capacităţii profesionale a Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova pentru pregătirea vocaţională a delicvenţilor juvenili, prin crearea unui centru de formare vocaţională, conform politicilor moderne europene. Implementatori: Departamentul Instituţiilor Penitenciare din cadrul Ministerului Justiţiei, din Republica Moldova; proiect coordonat de UNDP Moldova. Contribuţia României : 88,236.39 Euro
 • „Politici şi mecanisme anti-discriminare eficiente in Republica Moldova” : - proiect bilateral ce constă în facilitarea schimbului de informaţii şi experienţă între instituţii active în lupta împotriva discriminării, prin întâlniri, dezbateri, workshop-uri şi evenimente, în scopul creşterii capacităţii instituţionale  pentru combaterea discriminării în Republica Moldova. Implementator: Institutul pentru Politici Publice ( IPP); proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României : 39,789.13 Euro
 • „Creşterea capacităţii instituţiilor naţionale pentru organizarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din Republica  Moldova”. Implementator: Fondul pentru Populaţie al Naţiunilor Unite (UNFPA) Republica Moldova. Contribuţia României : 89,523.24 Euro
 • Instituirea unui laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol și produse de origine vegetală. Obiectivul general este implementarea unui sistem de asigurare a calităţii şi siguranţei produselor alimentare destinate pieţei interne şi externe prin realizarea unui laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi produse de origine vegetală - 300,000 EURO

 • Asigurarea asistenţei hemotransfuzionale în cadrul instituţiilor medico-sanitare din zona Sud a R. Moldova, Cahul. Secţia de transfuzie din cadrul Spitalului raional Cahul va efectua colectarea, testarea şi fracţionarea primară a sângelui. Beneficiarul proiectului este Ministerul Sănătății din R. Moldova - 150,000 EURO
 • Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul luptei cu fenomenul criminalităţii prin dezvoltarea Unităţii de Analiză a Informaţiei din cadrul Departamentului de Poliţie din Ministerul Afacerilor Interne al R. Moldova. Obiectivul general al proiectului este de a pune un sistem integrat de gestionare a datelor la dispoziția Poliției din Republica Moldova - 99,920 EURO

 • Îmbunătăţirea disponibilităţii şi încrederii statisticilor regionale pentru factorii decidenţi din R. Moldova. Proiectul urmărește crearea unor baze de date oficiale care să conțină informații corecte obținute prin realizarea de statistici imparţiale și punerea acestora la dispoziţia decidenților pentru a-și crea politicile conform necesităților ce reies din cercetările pe teren. Proiectul a fost finanțat prin PNUD Chișinău - 93,000 EURO

 • Program de formare destinat unor diplomaţi din R. Moldova. Prin implementarea proiectului se urmărește efectuarea transferului de expertiză în domeniul relațiilor internaționale şi a diplomaţiei în beneficiul oficialilor din R. Moldova implicați în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Proiectul a fost finanțat în cadrul parteneriatului pentru 2012 cu PNUD București - 40,000 EURO

 • Proiectul Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi Tiraspol. Proiectul urmărește desfășurarea unor activități care să aducă împreună oficiali din cele două regiuni pentru a facilita comunicarea şi cooperarea dintre aceștia - 70,000 EURO

 • “Contribuţii pentru dezvoltarea parteneriatului România - Republica Moldova”. Proiectul urmăreşte lansarea unei consultări publice privind posibilele proiecte bilaterale între cele două state şi aducerea de idei inovatoare şi creative pentru a întări rolul României ca partener major al R. Moldova pe drumul său spre dezvoltare. MAE a semnat Acordul de Finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Internațională a SUA - 33,880.87 EURO

 • A 3-a ediţie a Forumului ONG-urilor România – R. Moldova. Proiectul este implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România, finanțarea realizându-se prin PNUD București. Scopul acestuia este creşterea comunicării şi a cooperării între ONG-urile din România şi cele din R. Moldova, definirea unei agende comune, identificarea priorităţilor şi a potenţialului de cooperare între acestea. Implementarea propriu-zisă urmează a avea loc în aprilie-mai 2013 - 40,000 EURO
 • Sprijin pentru administrația publică din R. Moldova, vizând cu precădere ministerele conectate la problematica integrării europene, prin mobilizarea expertizei cetățenilor moldoveni care lucrează în prezent în afara R. Moldova (implementat de PNUD şi UNFPA) - 100,000 EURO
 • Acordarea de asistenţă tehnică Guvernului R. Moldova în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, în domenii precum energie, transport, agricultură etc. (implementat de PNUD) - 100,000 EURO
 • Contribuţia la realizarea unei strategii privind cercetarea şi inovarea în R. Moldova cu asistenţă tehnică din partea României (implementat de PNUD) - 95,000 EURO
 • Modernizarea practicilor trupelor de carabinieri din R. Moldova în domeniul gestionării ordinii şi siguranţei publice (implementat de PNUD) - 58,000 EURO  
 • Dezvoltarea unui registru de arme mici şi armamente pentru MAI din R. Moldova (implementat de PNUD) -  aproximativ 85,000 EURO 
 • Cursuri de formare profesională, oferite de către Institutul Diplomatic Român, adresate unui număr de 10 diplomaţşi înalţi funcţionari guvernamentali din R. Moldova (implementat de IDR) -12,000 EURO
 • Program care vizează măsuri de consolidare a încrederii între Chişinăşi Tiraspol în domeniile educaţie şi societate civilă (implementat de Consiliul Europei) - 80,000 EURO
 • Organizarea celei de a doua ediţii a Forumului ONG-urilor din România şi R. Moldova (implementat de FOND) - 50,000 EURO
 • Continuarea proiectului implementat în parteneriat cu Germania, care vizează modernizarea serviciilor publice locale şi dezvoltarea regională (implementat în colaborare cu GTZ şi SIDA) - 200,000 EURO 
 • Program de implementare a legislaţiei sanitar-veterinare în domeniul igienei şi produselor de origine animală – 300,000 Euro
 • Sprijin pentru consolidarea Centrului Informaţional de Marketing (CIM) al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova – 150,000 Euro
 • Program de pregătire profesională adresat diplomaţilor şi funcţionarilor publici din Republica Moldova – 67,072 Euro
 • Reabilitarea sediului în care va funcţiona Centrul Regional de Transfuzie a Sângelui Cahul – 140,000 Euro
 • Dezvoltarea municipalităţii Chişinău, implementat de PNUD Chişinău: implementarea unui sistem de management electronic care va îmbunătăţii nivelul serviciilor pentru cetăţenii din Chişinău – 200,000 Euro
 • Proiecte care vizează măsuri de consolidare a încrederii între Chişinău şi Tiraspol în domeniile educaţiei şi societăţii civile, implementate de Consiliul Europei – 134,000 Euro
 • Derularea recensământului agricol în Republica Moldova, în parteneriat cu SIDA şi FAO – 500,000 Euro
 • Modernizarea serviciilor publice locale, în parteneriat cu GTZ (Societatea Germană de Cooperarea Tehnică). Asigurarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Roşu, raionul Cahul – 500,000 Euro
 • Proiect de consolidare a capacităţii administrative a autorităţilor din Republica Moldova pentru asigurarea transferului prestaţiilor de securitate socială, realizat în cooperare cu Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) – 100,000 Euro
 • Programul de formare al formatorilor în domeniul managementului şi securităţii frontierelor, program pentru 15 state eligibile ODA din Asia (inclusiv Afghanistan), pentru Irak, Republica Moldova şi Georgia (gestionat de OIM – buget 343,592 USD (aproximativ 250,000 Euro), din care, pentru Republica Moldova, 53,000 USD (aproximativ 38,686 Euro)
 • Contribuţie la proiectul de promovare a accesului la serviciile de bază, securitate şi integrare socială a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova,  implementat de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie  (UNFPA) – 40,000 Euro
 • Contribuţie către UNFPA pentru proiectul de asistenţă tehnică în domeniul electoral în vederea alegerilor din 2009, implementat de PNUD Moldova – 100,000 Euro
 • Contribuţie la proiectul de consolidare a capacităţii instituţionale pentru combaterea traficului de persoane în Republica Moldova, implementat de UNODC – 50,000 USD (aproximativ 34,200 Euro)
 • Finanţarea participării Republicii Moldova la Conferinţa de la Haga de drept Internaţional Privat – Comisia specială pentru Convenţiile privind apostila, obţinerea probelor, notificarea şi accesul la justiţie – 3,150 Euro
 • Dezvoltare socială: „Better Opportunities for Youth and Women”, în cadrul proiectului fiind finanţat un Centru de Reintegrare Socială în raionul Teleneşti  – 400,000 Euro
 • Administraţie publică locală: „Integrated Local Development Strategies” – 160,000 Euro
 • Societate civilă: „Civil Society Organization Development” – 140,000 Euro
 • Sisteme de furnizare a apei în zonele rurale: „Drinking water supply systems in rural areas” – 100,000 Euro
 • Ca urmare a implementării proiectului SNIECODA în 2009, a fost realocată, din bugetul acestui program, suma de 150,000 USD (aproximativ 115,000 Euro), fonduri transferate către PNUD Moldova în vederea implementării unui program de cooperare între reprezentanţii societăţii civile din cele două state în domeniul drepturilor omului;
 • Dezvoltarea unui sistem informaţional integrat pentru violenţa domestică, implementat de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) pentru acţiuni în Republica Moldova – 81,864 Euro
×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii