Se incarca...

Planul anual de acțiune

Planul anual de acţiune 2016

pentru acordarea de asistenţă pentru dezvoltare din bugetul Ministerului Afacerilor Externe

 

A.Descrierea obiectivelor

În derularea proiectelor de asistentă pentru dezvoltare promovate de MAE sunt avute în vedere următoarele obiective:

 •           Racordarea priorităților pentru perioada 2012-2016 la o abordare națională ODA revizuită, în concordantă cu schimbările survenite la scară globală;

 •           Coordonarea cu alte instrumente de politică externă: dialogul politic, relațiile comerciale și economice, participarea la misiuni internaționale;

 •           Păstrarea angajamentului României pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului;

 •           Sporirea impactului ODA a României, în scopul consolidării contribuției românești la efortul de dezvoltare vizat și sporirii vizibilității atât în relațiile cu statele partenere, cât și în cadrul politicilor UE de cooperare internațională pentru dezvoltare;

 •           Promovarea expertizei naționale pe care o deține și utilizarea acesteia prin intermediul diverselor instituții, al ONG-urilor și mediului privat din România în derularea proiectelor de asistentă pentru dezvoltare;

 •           Stabilirea unui angajament și a unei viziuni pe termen mediu și lung (consecventă și predictibilă) în bază unei programări multi-anuale bazate pe rezultate atent monitorizate și evaluate; 

 •           Creșterea capacității MAE de implementare a politicii ODA.


B. Bugetul pentru anul 2016

Bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe destinat asistenţei pentru dezvoltare este de 10,090,000 RON.

 

C. Lista proiectelor/programelor/contribuţiilor neafectate care sunt finanţate din bugetul de asistenţă pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe

Notă: Valorile proiectelor sunt indicative, valorile finale urmând a fi stabilite pe baza bugetului detaliat al fiecărui proiect (putând fi mai mari sau mai mici decât sumele exprimate mai jos), cu încadrarea în bugetul total destinat asistenţei pentru dezvoltare. Acestea vor putea fi exprimate în lei, euro sau dolari americani. 

 

 

Asistenţă bilaterală şi trilaterală

 

I.                     Proiecte dedicate R. Moldova


I.1. Program de formare destinat personalului din administraţia publică a Republicii Moldova - 40,000 EUR

I.2. Promovarea practicilor agricole durabile în segmentul fructe proaspete în Moldova - 100,000 USD 

I.3. Creșterea competitivității sectorului viticol (struguri de masă) prin introducerea soiurilor apirene și culturii pe tulpină înaltă - 85,000 EUR

I.4. Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese în Republica Moldova prin cooperare instituţională şi parteneriat cu actorii ce dețin competenţe în domeniu din România - 70,000 EUR

I.5. O nouă şansă pentru tinerii din penitenciare - 100,000 USD

I.6. Fondul de Mobilitate pentru experții ONG din România și Republica Moldova (granturi mici) - Runda a III-a - 30,000 EUR 

I.7. Creșterea capacității potențialilor beneficiari de finanțare europeană transfrontalieră din Republica Moldova și realizarea de parteneriate cu potențiali beneficiari din România - 45,000 EUR

I.8. Dosarele conflictului transnistrean – blocaje și soluții pentru dezvoltarea societății pe cele două maluri ale Nistrului - 30,000 EUR

 

II.                   Proiecte dedicate Georgiei

 

II.1. Cooperare pentru Pace - 9,240 EUR

II.2. Sprijinirea punerii în aplicare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în Georgia - 65,000 USD

 

III.                 Proiecte dedicate Egiptului

 

III.1. Creșterea sustenabilităţii în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare în Egipt: crearea de înteprinderi sociale rezistente la conflict - 40,000 USD         

 

IV.                Proiecte dedicate altor state din Regiunea extinsă a Mării Negre, Europa de Est şi Caucaz , Orientul Mijlociu şi Africa

IV.1. Asistenţă electorală în beneficiul Egiptului şi Ucrainei - 20,000 USD

IV.2. Formare destinată personalului din administraţia publică a statelor din lumea arabă - 30,000 USD

IV.3 Îmbunătățirea capacității instituționale a autorităților judiciare ucrainene de investigare și rezolvare a cazurilor de mică și mare corupție - 70,000 USD 

IV.4. Comunități reziliente - pregătire în caz de catastrofe ca un prim pas spre o dezvoltare durabilă - 50,000 USD 

IV.5 Cultivarea Alternativă: pilotarea unui proiect pentru solarele cu efect de seră în Shirak Regiunea Armenia - 60,000 USD 

IV.6 Sprijin pentru dezvoltarea Gărzii Naționale din Ucraina - 45,000 USD 

IV.7 Programul Comitetului Internaţional de Cruce Roşie apă și habitat în Gaza / teritoriile ocupate 2016  - 30,000 EUR 

IV.8 România-Palestina: un pod pentru viitorul tinerilor cu dizabilităţi - 40,000 USD

 

Asistenţă multilaterală (proiecte tematice şi contribuţii neafectate)

 

V.                   Proiecte tematice

 

V.1. Dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei post-conflict - 35,000 EUR

V.2. Forumul ONG de la Marea Neagră, ediția a lX-a - 50,000 EUR

V.3. Promovarea integrității și eficienței la nivel local în Europa de Est și Caucaz (Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) - 70,000 USD

V.4. Integrarea dimensiunii de gen în alegeri, în cadrul Proiectului Global pentru Sprijinul Ciclului Electoral (GPCS), faza a II-a - 60,000 USD. 

V.5. Dezvoltarea inventarului de expertiză românească de democratizare și dezvoltare într-un mecanism integrat de transfer - 50,000 EUR.

 

VI.                Contribuţii neafectate

 

VI.1. Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) - 100,000 EUR

VI.2  Programul Alimentar Mondial - 100,000 EUR

VI.3. Eficiența Energetică și Parteneriatul de Mediu (E5P) - 60,000 EUR

VI.4.. Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNWRA) - 40,000 USD

VI.5. Fondul Verde pentru Climă - 50,000 USD

VI.6. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - 40,000 USD


VII.              Asistenţă pentru educaţie pentru dezvoltare şi activităţile de conştientizare publică în domeniul dezvoltării

 

VII.1 Continuarea campaniei de conştientizare publică în domeniul asistenţei pentru dezvoltare şi de întărire a capacităţii instituţionale a MAE în domeniu - 190,000 USD

VII.2. Școala Română de Dezvoltare, ediția a lX-a - 40,000 EUR

VII.3. Măsuri de cooperare, asistență și educație pentru dezvoltare - 47,000 EUR 

VII.4. Sprijinirea jurnaliștilor din România în abordarea subiectelor de dezvoltare internațională - 20,000 EUR

VII.5. Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale: GlobalCool - 20,000 EUR 


Asistenţa umanitară - 1,000,000 RON

Asistenţa umanitară se acordă în funcţie de necesităţi, sumele şi destinaţia acestora fiind aprobate prin ordine separate ale Ministrului Afacerilor Externe.

Se stabileşte, totodată, o rezervă de 500,000 RON pentru a asigura acoperirea diferenţelor de curs şi comisioanelor percepute de bănci pentru realizarea transferurilor bancare şi a asigura diferenţele de buget necesare în urma primirii propunerilor de proiecte complete.

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii