Se incarca...

Cadru strategic

Obiectivele strategice care ghidează activitatea Agenției RoAid, precum și politica națională de cooperare pentru dezvoltare, sunt stabilite în cadrul programului multianual strategic*, elaborat de către MAE, cu consultarea Comitetului Consultativ. Programul cuprinde priorităţile tematice şi geografice de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, precum şi modalităţile de implementare.


Zonele de interes pentru politica României de cooperare internațională pentru dezvoltare sunt:

 • Regiunea extinsă a Mării Negre,
 • Balcanii de Vest,
 • Africa şi Orientul Mijlociu,
 • Asia Centrală,
 • Statele în curs de dezvoltare din Caraibe și Pacificul de Sud.

Activităţi de cooperare pentru dezvoltare pot fi, de asemenea, implementate în afara regiunilor de interes şi a ţărilor beneficiare prioritare (de ex. programe tematice adresate în special ţărilor cel mai puţin dezvoltate şi ţărilor fragile; acordarea de burse persoanelor din aceste zone, programe de formare).

Criteriile principale de selecţie ale statelor partenere sunt:

 • Nevoile identificate în statele respective și relevanţa experienţei de tranziţie a României pentru acestea;  
 • Cooperarea politică, diplomatică;
 • Cooperarea economică și comercială;
 • Legăturile culturale şi istorice; 
 • Fragilitatea şi riscurile de securitate.
În conformitate cu principiile eficacității asistenței pentru dezvoltare, sectoarele principale pentru perioada 2018-2021 sunt:

 • Guvernarea democratică și societățile inclusive;
 • Pacea și securitatea;
 • Dezvoltarea economică durabilă;
 • Educația.


Schimbările climatice, drepturile omului, egalitatea de gen şi buna guvernare sunt teme care se intersectează în cadrul tuturor proiectelor şi programelor româneşti de cooperare pentru dezvoltare.


*Programul multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară (2018-2021) este în curs de aprobare.

 • În conformitate cu principiile şi obiectivele, Programul cuprinde priorităţile tematice şi geografice de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, precum şi modalităţile de implementare.
 • Programul se elaborează de către M.A.E., cu consultarea Comitetului consultativ, pentru o perioadă de 4 ani. Programul se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


Planul anual de cooperare pentru dezvoltare

 • Planul cuprinde obiectivele anuale de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, precum şi modalităţile de implementare.
 • Planul se elaborează de către M.A.E., după consultarea Comitetului consultativ. Planul se supune spre aprobare Guvernului, prin notă de informare.

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii