Se incarca...

Solicitare de note conceptuale pentru programe şi proiecte de asistenţă pentru dezvoltare oferită de MAE altor state în anul 2015

28 iulie 2014

Ministerul Afacerilor Externe lansează procedura de selectare a notelor conceptuale pentru programe şi proiecte în cadrul formelor de asistenţă bilaterală, trilaterală, multilaterală şi acţiuni de educaţie şi conştientizare.

Ministerul Afacerilor Externe este coordonatorul naţional al politicii de cooperare pentru dezvoltare şi acordă asistenţă pentru dezvoltare (AOD) prin bugetul propriu în baza Hotărârii de Guvern nr. 1052 din 2011.

Statele partenere beneficiare de AOD sunt: R. Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Ucraina, Egipt, Tunisia, Libia, Irak, Palestina, Afganistan.

Domeniile prioritare pentru finanţare sunt: tranziţia spre democraţie (reconstrucţia statului, guvernanţă democratică, reforma administrativa, sprijinul societăţii civile, mass-media; rezolvarea conflictelor); susţinerea agriculturii şi dezvoltarea economică sustenabilă, în contextul schimbărilor climatice; protecţia mediului înconjurător şi sprijinirea activităţilor de promovare a energiei durabile, în contextul schimbărilor climatice. Domeniile secundare sunt sănătatea şi educaţia. Aspectele privind egalitatea de gen vor fi avute în vedere ca şi subiecte transversale.

Menţionăm că depunerea, evaluarea şi selectarea notelor conceptuale se face în conformitate cu Capitolul II. Modalitatea de finanţare prin proiecte şi programe din Normele interne de implementare privind acordarea finanţării asistenţei pentru dezvoltare (aprobate prin ordinul ministrului afacerilor externe nr 882 din 28 iunie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 541 din 2 august 2012). 

Termenul pentru depunerea notelor conceptuale este 22 septembrie 2014, orele 23:59. Proiectele primite la MAE ulterior acestei date sunt considerate neeligibile şi nu vor fi incluse în procesul de evaluare şi selecţie.

Notele conceptuale se depun la Unitatea Asistenţă pentru DezvoltareMinisterul Afacerilor Externe, AleeaAlexandru, nr. 31, Sector 1, Bucureşti, România sau în format electronic la adresa uasd@mae.ro. Notele conceptuale pot fi depuse în limbile română sau engleză.

La depunerea notelor conceptuale, solicitanţii se vor conforma prevederilor Normelor interne de implementare privind acordarea finanţării asistenţei pentru dezvoltare.

Lista proiectelor şi programelor aprobate spre finanţare va fi publicată ulterior aprobării bugetului pentru anul 2015.

Menţionăm că bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe destinat asistenţei pentru dezvoltare în anul 2014 este de 6.000.000 lei, respectiv cca. 1.333.000 euro, calculat la un curs de 4,5 lei.

Finanţarea programelor şi proiectelor AOD pentru care se solicită notele conceptuale se face în baza următoarelor procente indicative, sumele exacte urmând a fi stabilite şi în funcţie de proiectele concrete propuse pentru finanţare:

a)asistenţă bilaterală şi trilaterală – 60% din buget AOD (distribuit astfel: R. Moldova – 35%,  Egipt şi Georgia – 15%, celelalte state – 10%);

b) asistenţă multilaterală (programe/proiecte tematice si contribuţii neafectate) – 15% din buget AOD;

c) asistenţă pentru educaţie pentru dezvoltare şi activităţile de conştientizare publică în domeniul dezvoltării – 10% din buget AOD;

d) asistenţă umanitară – 10%.

Se stabileşte, totodată, o rezervă de 5%, pentru a asigura acoperirea diferenţelor de curs şi comisioanele percepute de bănci pentru realizarea transferurilor bancare.


Precizări suplimentare privind criteriile de evaluare pentru aplicanţi:

În vederea obţinerii punctajelor pe criterii specifice conform grilei de evaluare, este necesară completarea tuturor rubricilor notelor de concept.

În cazul R. Moldova, vor fi punctate avantajos la criteriul „Relevanţă” proiectele care corespund priorităţilor stabilite în cadrul reuniunilor Comisiei inter-guvernamentale România-R. Moldova pentru integrare europeană.

În cazul propunerilor de proiect destinate instituţiilor sau societăţii civile din statele partenere, este necesară depunerea unor documente prin care aceştia confirmă intenţia de participare la proiect, în cazul în care nu sunt co-semnatari ai notei de concept.

Precizăm că, în cazul propunerilor pentru proiecte co-finanţate, este necesară depunerea unor documente prin care se atestă intenţia de co-finanţare din partea solicitantului sau a altor parteneri/donatori şi valoarea co-finanţării.

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii