Se incarca...

Organizații internaționale

Pentru îndeplinirea misiunii RoAid, instituțiile de linie colaborează cu mai multe organizații internaționale active în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare cum ar fi Comisia Europeană, instituții financiare internaționale sau agenții ale ONU. Parte din contribuțiile instituțiilor publice sunt direcționate către organizații internaționale sub formă de asistență multilaterală. În calitate de actori globali cu expertiză și experiență relevantă în domeniu, organizațiile internaționale pot contribui la promovarea și extinderea influenței și eficacității asistenței pentru dezvoltare oferită de România și reprezintă un cadru pentru o politică internațională de cooperare pentru dezvoltare mai coerentă. 

Uniunea Europeană

  • Prin aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007, România a devenit parte a grupului de state care acordă mai mult de jumătate din asistența pentru dezvoltare a lumii.
  • Ca stat membru UE, România susține obiectivele și instrumentele de dezvoltare ale UE, adaptându-și activitățile pe linia cooperării pentru dezvoltare obligațiilor asumate la nivel comunitar față de ONU și alte instituții internaționale. 
  • România participă la eforturile de coordonare a cooperării pentru dezvoltare cu celelalte state UE și cu Comisia Europeană (citește mai mult despre politica de cooperare pentru dezvoltare a UE aici).
  • Apartenenţa României la UE presupune participarea la gestionarea politicii de cooperare pentru dezvoltare a UE, respectiv participarea la reuniunile comitetelor de gestiune a instrumentelor de asistenţă externă, prezidate de Oficiul pentru Ajutor Umanitar al Comisiei şi de Directoratul General pentru Dezvoltare şi Relaţia cu statele din Africa, Caraibe şi Pacific. De asemenea, pe linia cooperării pentru dezvoltare, România participă la reuniunile Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe - componenta dezvoltare, precum şi la reuniunile informale ale miniştrilor pentru dezvoltare.
  • Ca stat membru al UE, România participă la finanțarea bugetului UE pentruc ooperare pentru dezvoltare. Începând cu 2007, o mare parte a asistenței pentru dezvoltare oferită deRomânia a fost direcționată către instrumentele UE pentru finanțarea cooperării pentru dezvoltare internațională. 


Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

  • PNUD este rețeaua și organizația Națiunilor Unite pentru dezvoltare globală, care la eradicarea sărăciei, reducerea inegalității și a discriminării. PNUD ajută la dezvoltarea de politici, aptitudini de conducere,abilități de a construi parteneriate, capacități instituționale și reziliență pentru a susține dezvoltarea internațională, fiind prezent în mai mult de 170 de state (citește mai mult aici).
  • Între 2007 și 2013, PNUD România a susținut obiectivul național al României de a deveni un actor major în cooperarea internațională pentru dezvoltare, prin susținerea cadrului instituțional și legal, cu scopul de a împuternici România să își asume rolul unui actor important și responsabil în cooperarea pentru dezvoltare în regiune. În perioada 2010-2012, PNUD România a implementat mai multe programe pentru susținerea programului României de cooperare pentru dezvoltare (află mai multe aici).

În mod specific, parteneriatul UNDP-România se concentrează pe:

  • Consolidarea viziunii pe termen lung și a coerenței politicii României de dezvoltare internațională. Aceasta ar trebui să ajute la evaluarea asistenței României față de tendințele globale în dezvoltare, și la analizarea opțiunilor României de a se poziționa în cooperarea pentru dezvoltare internațională.
  • Susținerea Ministerului Afacerilor Externe în rolul lui de coordonator al politicii de cooperare pentru dezvoltare. Echipa de proiect a UNDP lucrează îndeaproape cu Ministerul în ceea ce privește managementul programului AOD.
  • Susținerea instituțiilor publice,societății civile și a mediului universitar de a identifica și împărtăși experiența lor în dezvoltarea internațională cu parteneri interesați din țările în curs de dezvoltare și cu alți noi donatori. 

Citește mai mult despre relația dintre România și PNUD aici


Alte organizații

MAE finanțează organizații internaționale din bugetul pe care îl administrează, prin intermediul oferirii de asistență multilaterală. Printre organizațiile care au fost finanțate în mod constant se află Fondul Central al Națiunilor Unite de Reacție Rapidă în Cazuri de Urgență (CERF)Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului și Agenția ONU pentru Refugiați, cu care MAE are un acord începând cu anul 2011 pentru a asigura predictibilitatea contribuțiilor.

MAE oferă asistență multilaterală și către Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați Palestinieni (UNRWA)United Nations Women (UN Women)Organizația pentru Cooperare Economică în Regiunea Mării Negre, și Consiliul Europei (poți vedea contribuțiile detaliate în Rapoartele Naționale privind asistența oficială pentru dezvoltare acordată de România)


Pentru promovarea obiectivelor lor de cooperare pentru dezvoltare, șipentru a contribui la efortul global de reducere a sărăciei, instituțiile participante la RoAid canalizează contribuții multilaterale și bilaterale cătreorganizații internaționale active în domeniul cooperării internaționale pentrudezvoltare (poți găsi informații detaliate în Raportul Național privindasistența oficială pentru dezvoltare acordată de România). 

(Detalii privind contribuțiile pot fi găsite și în Rapoartele naționale privind asistența pentru dezvoltare acordată de România)

În perioada 2011-2014,Ministerul Sănătății a alocat un total de 11,495,788 RON în contribuții multilateralecătre Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Organizația Mondială aSănătății (OMS) și Convenția OMS pentru Controlul Fumatului.


                

                                                 

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii