Se incarca...

Ministerul Afacerilor Externe

În calitate de coordonator al politicii de cooperare pentru dezvoltare a României, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este responsabil pentru trasarea și implementarea RoAid, și administrează un buget special dedicat finanțării proiectelor de dezvoltare, activităților de comunicare, asistenței multilaterale și ajutorului umanitar. MAE asigură coordonarea între instituțiile guvernamentale și societatea civilă și este responsabil cu raportarea și comunicarea rezultatelor RoAid.

Ce face MAE pentru atingerea obiectivelor RoAid?


MAE lucrează în mai multe domenii și arii geografice pentru a promova interesul RoAid. Spre exemplu, MAE a susținut restaurarea unui teatru din Republica Moldova, a organizat sesiuni de pregătire pentru personalul guvernamental din Afganistan, și a implementat proiecte în domeniul sănătății în Libia. De la îmbunătățirea egalității de gen în Palestina, la consolidarea procesului democratic în Egipt, la asistență umanitară pentru persoanele afectate de cutremurul din Haiti, MAE finanțează proiecte de dezvoltare în toată lumea și coordonează activitatea RoAid.


MAE este responsabil cu trasarea ariilor tematice

prioritare ale RoAid

În cadrul MAE funcționează în prezent Unitatea Asistență pentru Dezvoltare (UAsD), care are rolul de a trasa și implementa RoAid (mai multe informații despre echipa UAsD găsiți aici).

Misiunea RoAid este de a eradica sărăcia, încuraja dezvoltarea economică sustenabilă și a contribui la consolidarea de instituții democratice în statele prioritare. Pentru a realiza această misiune, MAE trasează ariile tematice principale ale RoAid.

MAE a învățat din experiența României că dezvoltarea unui stat este un proces care depinde de mai mulți factori cum ar fi stabilitatea și securitatea internă, domnia legii, valorile democratice și respectul pentru drepturile omului, dar și un cadru de oportunități egal. În consecință, MAE folosește bunele practici dezvoltate de România în procesul de tranziție către un stat democratic și o economie de piață pentru a susține dezvoltarea statelor partenere. Programul de cooperare pentru dezvoltare se axează pe teme ca drepturile omului, educație, pace și securitate și tranziția spre democrație.

Una dintre ariile tematice importante este consolidarea capacității instituțiilor publice și a societății civile și consolidarea democrației. Prin susținerea unor proiecte ca Forumul România-Moldova, Forumul România-Ucraina și a Forumului de la Marea Neagră, MAE oferă posibilitatea de a împărtăși bune practici și a folosi experiența statelor participante în domeniile menționate mai sus (citește mai mult despre cum contribuie RoAid la susținerea tranziției spre democrație).

În realizarea misiunii RoAid, MAE folosește metode inovatoare pentru a obține cele mai bune rezultate folosind resurse limitate. Spre exemplu, împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), MAE a dezvoltat în 2013 Fondul de Mobilitate pentru Experți Guvernamentali, care facilitează transferul rapid de experți români în țările partenere. Fondul este folosit pentru a susține inițiative în diverse domenii cum ar fi management electoral, cooperare transfrontalieră, ordine publică, siguranță alimentară și este direcționat în principal inițiativelor de cooperare între România și Republica Moldova. 


MAE administrează bugetul AOD


În calitate de coordonator al politicii de cooperare pentru dezvoltare, MAE administrează un buget special pentru Asistență Oficială pentru Dezvoltare (AOD). Acest buget este folosit pentru finanțarea proiectelor bilterale, regionale și tematice în țările partenere ale României, dar și pentru a susține proiecte de educație pentru dezvoltare și creștere a gradului de conștientizare cu privire la teme de cooperare pentru dezvoltare în România. chart created with amCharts | amCharts

Contribuții bilaterale

MAE alocă o parte semnificativă a bugetului AOD pentru finanțarea proiectelor bilaterale. Aceste proiecte au obiective și activități bine stabilite, în beneficiul statelor partenere ale României. Proiectele bilaterale pot fi implementate de organizații internaționale, instituții publice sau organizații neguvernamentale (ONG-uri). Deși cea mai mare parte a contribuțiilor bilaterale ale MAE sunt direcționate către Republica Moldova, care este principala prioritate geografică a RoAid, toate statele prioritare beneficiază de asistență pentru dezvoltare din partea României.

Cum funcționează acest proces? MAE desfășoară un apel anual pentru propuneri de proiecte pentru dezvoltare (verifică Oportunitățile de Finanțare)  prin care instituțiile și organizațiile eligibile pot aplica pentru finanțare.


Contribuții regionale

Împreună cu contribuțiile bilaterale, MAE direcționează o parte din bugetul pe cale îl administrează către proiecte regionale în zona extinsă a Mării Negre, Africa de Nord, Caucaz, Asia centrală și Europa de Sud Est. Începând cu 2008, MAE finanțează proiecte care au ca scop îmbunătățirea capacității instituționale și a societății civile ale statelor din regiunile țintă. Proiectele regionale finanțate de MAE includ Forumul ONG de la Marea Neagră, un proiect de training în domeniul securității granițelor pentru statele partenere din Asia, și program de training pentru Caucaz și Asia Centrală.


Asistență multilaterală

Populația statelor partenere ale României este de 253 de milioane de persoane. Cu toate acestea, la nivel global există mult mai mulți oameni care au nevoie de asistență. În același timp, în multe domenii, organizațiile internaționale au o expertiză si experiență mai extinsă. Pentru a contribui la eforturile globale de cooperare pentru dezvoltare și a promova misiunea RoAid, MAE direcționează o parte din asistență către organizații internaționale active în domeniul dezvoltării internaționale, cum ar fi Comisia Europeană și agenții ale Națiunilor Unite.


Află mai multe despre contribuțiile multilaterale ale României.  


Educația pentru dezvoltare

Educația pentru dezvoltare este una din misiunile strategice ale RoAid. MAE consideră educația pentru dezvoltare ca fiind un proces complex și activ de învățare, bazat pe solidaritate, egalitate, incluziune și cooperare, care promovează implicarea activă și acțiunea informată. În consecință, educația pentru dezvoltare are ca țintă indivizi și grupuri, tineri și adulți, juniori și experți în domeniu, și urmărește creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor de dezvoltare umană sustenabilă.

Proiectele finanțate de MAE în domeniul educației pentru dezvoltare includ:

Pentru a îmbunătăți educația pentru dezvoltare în România, MAE a susținut în parteneriat cu PNUD crearea a patru programe de master în domeniul dezvoltării internaționale, și a finanțat Școala Română de Dezvoltare, un eveniment anual care aduce împreună toți actorii relevanți de pe scena dezvoltării în România.

Citește mai mult despre educația pentru dezvoltare aici. 


Află mai multe despre ce face RoAid

 

 

 

 

 

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii