Se incarca...

Fondul de mobilitate pentru experţi

Ce este Fondul de mobilitate pentru experți ?

Fondul de de mobilitate pentru experți guvernamentali este un instrument de reacție rapidă care facilitează transferul rapid de experţi şi expertiză românească venit în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale statelor partenere în sectoarele în care România poate aduce o valoare adăugată.

Fondul de mobilitate este un proiect finanțat din bugetul alocat Planului Anual de Cooperare pentru Dezvoltare al Agenției RoAid.


Cine poate aplica la Fondul de mobilitate?

Solicitanții Fondului de mobilitate pot fi experți guvernamentali, respectiv experți din administrația publică și locală, precum și  reprezentanți ai societății civile și mediului de afaceri cu experiență în programe și proiecte guvernamentale, parteneriate publice-private ș.a., atunci când expertiza lor ar putea aduce o valoare adăugată acțiunilor experților guvernamentali sau în cazuri excepționale și justificate pentru identificarea de programe și proiecte noi sau a nevoilor concrete și reale pentru proiectele existente, implementarea în bune condiții, monitorizarea și evaluarea programelor și proiectelor Agenției RoAid.

Conform legislaţiei, transferul de expertiză către statele partenere ale României se realizează prin intermediul unor misiuni temporare, la care pot participa, dacă au calificarea necesară pentru îndeplinirea misiunii respective:

a) persoane din instituțiile publice din România;

b) persoane din instituțiile publice din state beneficiare;

c) persoane din entități private și din mediul asociativ neguvernamental din România;

d) persoane din entități private și din mediul asociativ neguvernamental din state beneficiare.


Care sunt activitățile eligibile?

Misiunile pot include participări la sesiuni de lucru, conferințe, întâlniri de lucru, activități de pregătire profesională, la intervenții operative de protecție civilă, salvare de vieți omenești, combaterea dezastrelor naturale, precum și realizarea de servicii de consultanță și de schimb de experiență etc.

Se va acorda prioritate activităților care au obiective practice, schimbului de experiență, contribuțiilor la activitățile bazate pe proiecte, activităților de formare și elaborării de studii / rapoarte. 


Ce costuri pot fi acoperite din Fondul de mobilitate?

Agenția RoAid va asigura cheltuielile ocazionate de deplasarea participanților la oricare dintre activități de tipul sesiuni de lucru, conferințe, întâlniri de lucru, activități de pregătire profesională, la intervenții operative de protecție civilă, salvare de vieți omenești, combaterea dezastrelor naturale, precum și realizarea de servicii de consultanță și de schimb de experiență, la locul realizării misiunii, inclusiv biletele de transport și indemnizația zilnică aferentă misiunii.

Cererea trebuie trimisă către Agenţie la sediul din Str. Emanoil Porumbaru nr. 22, București sau pe adresa de email fonduldemobilitate@roaid.ro, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de eveniment / întâlnire / proiect. ×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii