Se incarca...

Call pentru proiecte de comunicare și advocacy în domeniul cooperării pentru dezvoltare

Cu sprijinul financiar al Ministerul Afacerilor Externe al României, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), lansează un call de proiecte și activități de comunicare și advocacy pentru a contribui la creșterea conștientizării publice despre nevoia de a prioritiza cooperarea pentru dezvoltare pe agenda politică a României, de a crește sprijinul actorilor relevanți pentru noul cadru legal al programului României de cooperare pentru dezvoltare și de a crește gradul de conștientizare publică cu privire la dezvoltarea internațională.


Trimite propunerea de proiect până luni, 8 august 2016, folosind formularul narativ și de buget din anexele 3 și respectiv 4. Propunerile trebuie trimise către Teodora Zafiu, la teodora.zafiu@undp.org, și Anca Stoica, anca.stoica@undp.org


Care sunt obiectivele acestui call?

a) Creșterea conștientizării publice și a interesului general pentru programul României de cooperare pentru dezvoltare;

b) Informarea și creșterea interesului actorilor relevanți din România pentru programul României de cooperare pentru dezvoltare, punând accentul pe:

   - Rezultatele și contribuția României la dezvoltarea globală;

   - Bunele practici și experiența României în domeniul cooperării pentru dezvoltare;

  - Profilul României ca donator de asistență pentru dezvoltare și importanța contribuției sale la dezvoltarea statelor partenere și la dezvoltarea globală;

  - Angajamentele și obligațiile României în calitate de membru al Uniunii Europene de acorda asistență țărilor în curs de dezvoltare;

  - Cooperarea pentru dezvoltare și importanța ei pentru dezvoltarea globală; 

  - Obiectivele de dezvoltare durabilă;

  - Noua lege care va defini politica de cooperarea pentru dezvoltare a României în următorii ani;

c) Încurajarea dialogului despre dezvoltarea internațională și creșterea sprijinului pentru noul cadru al programului României de cooperare pentru dezvoltare;

d) Interacțiunea cu actori relevanți interesați și stimularea interesului lor activ și participarea sustenabilă în sprijinirea programului României de cooperare pentru dezvoltare;

e) Creșterea acoperirii media a subiectelor din sfera dezvoltării internaționale și a angajamentului României în acest domeniu;

f) Crearea și consolidarea de parteneriate pe termen mediu și lungu dintre factorii de decizie și autoritățile locale și organizațiile active în domeniul cooperării pentru dezvoltare.


Cine poate aplica?

Acest call este deschis pentru organizații ale societății civile și asociații media din România cu experiență în implementarea de campanii de comunicare și advocacy sau a altor activități conexe, în special în domeniul cooperării pentru dezvoltare.


Care sunt ințiativele eligiblie?

- Identificarea de persoane care lucrează în domeniul dezvoltării internaționale și împărtășirea poveștilor lor în mediul online și off-line;

- Dezvoltarea de programe și proiecte educaționale pentru grădiniță și școala primară despre importanța cooperării pentru dezvoltare;

- Susținerea proiectelor de cooperare pentru dezvoltare în curs de desfășurare care au avut rezultate vizibile;

- Organizarea de eveniment publice sportive pentru a crește gradul de conștientizare publică cu privire la un anumit aspect al dezvoltării sau asistenței umanitare;

- Organizarea de evenimente publice interactive și creative care au ca public țintă studenți, autorități locale, factori de decizie, sectorul privat și care explică importanța cooperării pentru dezvoltare și a asistenței umanitare;

- Organizarea de evenimente interactive cu relevanță pentru domeniul cooperării pentru dezvoltare și care vor avea un impact pentru comunitățile locale;

- Încurajarea interesului studenților pentru domeniul cooperării pentru dezvoltare;

- Organizarea de evenimente și întâlniri de informare cu autorități locale din regiunile de graniță ale României;

- Dezvoltarea și implementarea unor strategii de comunicare online și pe canale social media;

- Dezvoltarea de aplicații pentru telefonul mobil, jocuri de societate sau instrumente tehnologice pentru facilitarea înțelegerii persoanelor cu privire la cooperarea pentru dezvoltare;

-Elaborarea de broșuri, analize și alte publicații care să faciliteze înțelegerea factorilor de decizie și sprijinul acestora pentru cooperarea pentru dezvoltare și pentru programul României de cooperare pentru dezvoltare;

Implementarea oricăror altor proiecte și activități de comunicare sau advocacy care adresează în mod direct unul sau mai multe din obiectivele menționate mai sus.


Ghidul complet de aplicație se găsește aici. Ghidul include termenii de referință ai acestui call de proiecte, grila de evaluare, formularul de aplicație și propunerea de buget.

Annex 3_Editable narrative application form

Annex 4_Editable budget form

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii