Se incarca...

Asistența umanitară în 2015

22 decembrie 2015

În calitate de stat membru al Uniunii Europene (UE) şi al Organizației Națiunilor Unite (ONU), România participă la efortul comunităţii internaţionale în privinţa dezvoltării unei politici coerente în domeniul ajutorului umanitar. Într-un context geopolitic marcat de crize de mare amploare, precum cea generată de conflictul din Siria, România rămâne dedicată principiilor care stau la baza acordării asistenţei umanitare – umanitatea, neutralitatea, independenţa şi imparţialitatea şi îşi asumă contribuţii concrete în procesul de împărţire echitabilă a responsabilităţii statelor în sfera umanitară. România susţine nevoia unui nou model de cooperare între actorii din domeniul umanitar şi cei din domeniul dezvoltării, care trebui să includă o analiză comună a riscurilor multiple.

România a răspuns favorabil la diferitele apelurile de sprijin din partea comunității internaţionale, în scopul de a atenua efectele crizelor umanitare, atât prin participarea la eforturile comune ale comunităţii internaţionale (prin Programul Alimentar Mondial sau al Agenției ONU pentru Refugiați-UNHCR), precum şi prin ajutor umanitar bilateral (Turcia, Iordania, Serbia).

România a alocat în anul 2015 asistenţă umanitară destinată gestionării fenomenului migraţiei şi crizei refugiaţilor în valoare totală de aproximativ 955.000 euro. La această sumă se adaugă contribuţia de 40.000 USD acordată UNICEF Nepal pentru atenuarea efectelor cutremurului devastator din această ţără din luna mai 2015.

Ajutor umanitar pentru refugiații sirieni din Irak, Iordania și Turcia

Conform angajamentelor asumate la Conferinţa internaţională la nivel înalt de angajare de fonduri în scop umanitar pentru Siria (Kuweit, 31.03.2015), România a acordat în anul 2015 un sprijin umanitar în valoare de de 150.000 USD, destinaţi refugiaţilor sirieni aflaţi pe teritoriul Irakului, Iordaniei şi Turciei. Alocarea sumelor pentru atenuarea efectelor crizei din Siria şi Irak s-a dispus astfel:

- 50.000 USD pentru refugiaţii de pe teritoriul Turciei, prin intermediul autorităţilor turce;

- 50.000 USD pentru refugiaţii de pe teritoriul Iordaniei, prin intermediul autorităţilor iordaniene;

- 50.000 USD pentru atenuarea efectelor crizei umanitare de pe teritoriul Irakului prin finanţarea unui proiect al UNHCR care vizează consolidarea capacităţii reţelei de distribuţie a apei din oraşul Soran (Irak/Kurdistan) în beneficiul refugiaţilor sirieni, al persoanelor deplasate intern şi al membrilor comunităţii gazdă.


Contribuţia României la Programul Alimentar Mondial (PAM)

Urmare apelului preşedintelui Consiliului European (CE) Donald Tusk adresat statelor membre UE de a acorda contribuţii pentru finanţarea activităţilor PAM în contextul crizei refugiaţilor din Siria şi Orientul Mijlociu, România s-a angajat să acorde asistenţă financiară către PAM în valoare de 300.000 euro în perioada 2015-2017, urmând ca prima tranşă în valoare de 100.000 euro să fie plătită în cursul acestui an.

Programul Alimentar Mondial este agenţie specializată ONU, creată în 1962. Printre cele mai importante obiective ale PAM se numără reducerea foametei cronice şi a subnutriţiei la nivel mondial, precum şi acordarea de asistenţă în situaţiile de criză umanitară alimentară, asigurând inclusiv coordonarea acordării de ajutoare alimentare şi a cadrului operativ pentru derularea demersurilor necesare. România este membru fondator al PAM, iar în cursul anilor 2009, 2010 şi 2012 a alocat contribuţii acestei organizaţii ca răspuns la diverse situaţii umanitare de urgenţă.


Contribuţia României la Fondul Fiduciar al UE pentru migraţie (EUTF Africa) şi direcţionarea contribuţiei către Mali

Urmare propunerii preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker de a crea un fond fiduciar de urgenţă pentru stabilitate şi abordarea cauzelor profunde ale migraţiei ilegale şi a persoanelor strămutate în Africa, Comisia a decis instituirea fondului fiduciar (EUTF Africa) ca principală formă de sprijin a UE pentru statele de origine şi tranzit. Bugetul EUTF a fost stabilit la valoarea de 1.800 de milioane de euro, aceasta urmând a fi alimentată din fondurile de dezvoltare ale UE şi prin contribuţii voluntare ale statelor membre.

România a alocat 100.000 euro pentru EUTF Africa și, în mod specific, pentru Mali.

Mali reprezintă unul dintre principalele focare de criză din Sahel. Semnarea Acordului de pace şi reconciliere, atât de către autorităţile guvernamentale şi grupările asociate (15 mai 2015), cât şi de către grupările armate din nord (20 iunie 2015) a reprezentat un pas semnificativ în procesul de stabilizare a ţării. Cu toate acestea, situaţia rămâne fragilă (încălcări sporadice ale acordului, în special de către grupările armate pro-guvernamentale). Pe termen scurt şi mediu, această situație va continua să alimenteze migraţia în interiorul regiunii şi către Europa. Situaţia umanitară se menţine precară: la mijlocul anului 2015, în Mali existau cca. 100.000 de persoane deplasate intern; de asemenea, cca. 136.000 de refugiaţi malieni se aflau încă în statele vecine Mali (Burkina Faso, Niger). Potrivit UNICEF, în anul 2015, 715.000 de copii malieni sub 5 ani sunt predispuşi la malnutriţie.

România participă la eforturile europene de stabilizare şi reformă în Mali. Concret contribuţia ţării noastre vizează participarea la misiunile EUCAP SAHEL Mali cu 4 experţi şi la EUTM Mali cu 3 ofiţeri.

Participarea României la EUTF este de natură să confirme angajamentele politice asumate în calitate de stat membru UE de a contribui la tratarea cauzelor profunde şi originare ale fenomenului migraţiei. Având în vedere posibiltăţile limitate financiare ale României de a participa la EUTF, canalizarea contribuţiei către un anumit beneficiar este de natură să asigure un plus de eficienţă modului în care vor fi folosite aceste fonduri.


Contribuţia României la Fondul Fonduciar al UE de răspuns la criza siriană (EUTF Madad)

EUTF Madad a fost constituit la 15 decembrie 2014 și are ca scop oferirea unui răspuns coerent şi consolidat la criza siriană. EUTF Madad se adresează țărilor din regiunea Orientul Mijlociu și Nordul Africii: Siria, Liban, Iordania, Turcia, Irak, Egipt „şi orice altă ţară din regiune afectată negativ de criza siriană”. EUTF este deschis contribuţiilor statelor membre UE şi partenerilor terţi. Contribuţiile voluntare ale statelor membre ar trebui să egaleze contribuţia prevăzută din bugetul UE, Comisia Europeană proiectând un buget total pentru EUTF Madad în valoare de 1 miliard de euro.

Contribuția României la EUTF Madad a fost de 80.000 euro.

Având în vedere că în aria de acoperire geografică a EUTF Madad sunt incluse regiuni din vecinătatea imediată, alocarea unei contribuţii financiare a României la EUTF Madad, deși limitată, este în măsură să transmită un semnal de solidaritate în UE şi la nivelul statelor afectate de criza refugiaţilor. Participarea RO la EUTF Madad poate, de asemenea, oferi o anumită influenţă în procesul decizional al EUTF, urmând să se analizeze posibilitatea suplimentării contribuţiei din bugetul pe anul 2016.


Asistenţa umanitară de urgenţă acordată Iordaniei

O proporţie semnificativă din populaţia din Siria (estimativ, 4,1 milioane de persoane) a părăsit teritoriul naţional pentru a se refugia, în principal în statele vecine – Iordania, Liban, Irak, Turcia. Acest fenomen a condus la existenţa în Iordania a cca. 1,5 milioane de cetăţeni sirieni, la o populaţie estimată la aproximativ 8,1 milioane de persoane. Dintre sirieni, cca. 650.000 sunt refugiaţi înregistraţi prin UNHCR, iar alţi aproximativ 750.000, au sosit înainte de izbucnirea crizei siriene. În contextul amplorii fără precedent a crizei refugiaţilor, susţinerea statelor terţe care găzduiesc un număr mare de refugiaţi, precum Iordania, care se află, în acelaşi timp, într-o regiune de interes special pentru politica externă a României, este deopotrivă oportună şi prioritară. Totodată, alocarea unei asistenţe financiare pentru gestionarea situaţiei refugiaţilor sirieni găzduiţi pe teritoriul Iordaniei vine în sprijinul abordării europene, susţinută ferm şi de România, ce vizează tratarea la sursă a cauzelor migraţiei şi este în linie cu apelurile comunităţii internaţionale de sprijin al statelor terţe cele mai afectate de valul de refugiaţi din Siria.

Luând în considerare aceste aspecte, s-a decis suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cu suma de 1 milion lei (226.000 EUR) în vederea acordării unui ajutor umanitar de urgenţă Iordaniei, ca urmare a amplificării crizei refugiaţilor.


Ajutor umanitar de urgență către Serbia

De asemenea, România a acordat un ajutor umanitar de urgenţă Serbiei în sprijinul populaţiei refugiate şi pentru gestionarea situaţiei de criză din domeniul migraţiei, constând în produse (ajutor in-kind) livrate de către MAI - IGSU, în valoare de 988.900 lei (224.000 EUR).


Photo thumbnail: UN Photo/ George Nehmeh, via Flickr×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii