Se incarca...

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante -> citește mai mult

29 decembrie 2017

În conformitate cu:

 • prevederile art. 31 alin. (1) și (2) și art. 6 din Cap. III al Anexei IV din Legea-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
 • Hotărârea Guvernului nr. 1006/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 690/2017 privind aprobarea normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară,
 • decizia directorului general nr. 50 / 29.12.2017 pentru aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare,

Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare organizează concurs pentru ocuparea a 20 de posturi vacante. 

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituția României, republicată și în legile în vigoare;
 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu; 
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs;
 • cunoaște cel puțin o limbă străină, potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Descrierea posturilor, condiţiile specifice pentru ocuparea acestora, după caz, și bibliografia de concurs vor fi publicate în timp util pe pagina de internet a RoAid la secțiunea „Cariere” .

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse, în perioada 29 decembrie 2017 - 22 ianuarie 2018, la sediul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, din strada Emanoil Porumbaru Nr. 22, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 10:00-16:00, ora României. Calendarul concursului este disponibil aici.

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se publică pe pagina de internet a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltarewww.roaid.ro , la secţiunea „Cariere”, precum și la sediul instituției. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului este disponibil aici.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Departamentul Resurse Umane, telefon 021.3712070, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 16:00, ora României, începând cu data publicării descrierii posturilor și a condițiilor specifice de ocupare a acestora.

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii