Se incarca...

Planul anual de acțiune

Planul anual de acțiune


În derularea proiectelor de asistenţă pentru dezvoltare promovate de RoAid sunt avute în vedere următoarele obiective: • Racordarea priorităţilor pentru perioada 2018-2021 la o abordare naţională ODA revizuită, în concordanţă cu schimbările survenite la scară globală;
 • Coordonarea cu alte instrumente de politică externă: dialogul politic, relaţiile comerciale şi economice, participarea la misiuni internaţionale;
 • Păstrarea angajamentului României pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului;
 • Sporirea impactului ODA a României, în scopul consolidării contribuţiei româneşti la efortul de dezvoltare vizat şi sporirii vizibilităţii atât în relaţiile cu statele partenere, cât şi în cadrul politicilor UE de cooperare internaţională pentru dezvoltare;
 • Promovarea expertizei naţionale pe care o deţine şi utilizarea acesteia prin intermediul diverselor instituţii, al ONG-urilor şi mediului privat din România în derularea proiectelor de asistenţă pentru dezvoltare;
 • Stabilirea unui angajament şi a unei viziuni pe termen mediu și lung (consecventă şi predictibilă) în baza unei programări multi-anuale bazate pe rezultate atent monitorizate şi evaluate;
 • Creşterea capacităţii RoAid de implementare a politicii ODA.


PLANUL ANUAL 2018 de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară este disponibil aici. 


Operaționalizarea bugetului AOD

Asistenţă bilaterală şi trilaterală

 

I. Proiecte dedicate R. Moldova

I.1. Program de formare destinat personalului din administraţia publică a Republicii Moldova - 40,000 EUR

I.2. Promovarea practicilor agricole durabile în segmentul fructe proaspete în Moldova - 100,000 USD 

I.3. Creșterea competitivității sectorului viticol (struguri de masă) prin introducerea soiurilor apirene și culturii pe tulpină înaltă - 85,000 EUR

I.4. Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire și combatere a conflictelor de interese in Republica Moldova prin cooperare instituţională şi parteneriat cu actorii cu competenţe în domeniu din România - 70,000 EUR

I.5. O nouă şansă pentru tinerii din penitenciare - 100,000 USD

I.6. Fondul de Mobilitate pentru experții ONG din România și Republica Moldova (granturi mici)-Runda a III-a - 30,000 EUR 

I.7. Creșterea capacității potențialilor beneficiari de finanțare europeană transfrontalieră din Republica Moldova și realizarea de parteneriate cu potențiali beneficiari din România - 45,000 EUR

I.8. Dosarele conflictului transnistrean – blocaje și soluții pentru dezvoltarea societății pe cele două maluri ale nistrului - 30,000 EUR

 

II. Proiecte dedicate Georgiei

II.1. Cooperare pentru Pace - 9,240 EUR

II.2. Sprijinirea punerii în aplicare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în Georgia - 65,000 USD

 

III. Proiecte dedicate Egiptului

III.1. Creșterea sustenabilităţii în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare în Egipt: crearea de înteprinderi sociale rezistente la conflict - 40,000 USD         


IV. Proiecte dedicate altor state din Regiunea extinsă a Mării Negre, Europa de Est şi Caucaz , Orientul Mijlociu şi Africa

IV.1. Asistenţă electorală în beneficiul Egiptului şi Ucrainei - 20,000 USD

IV.2. Formare destinată personalului din administraţia publică a statelor din lumea arabă - 30,000 USD

IV.3 Îmbunatățirea capacității instituționale a autorităților judiciare ucrainene de investigare și rezolvare a cazurilor de mică și mare corupție - 70,000 USD 

IV.4. Comunități reziliente -pregătire în caz de catastrofe ca un prim pas spre o dezvoltare durabilă - 50,000 USD 

IV.5 Cultivarea Alternativă: pilotarea unui proiect pentru solarele cu efect de seră în Shirak Regiunea Armenia - 60,000 USD 

IV.6 Sprijin pentru dezvoltarea Gărzii Naționale din Ucraina - 45,000 USD 

IV.7 Programul Comitetului Internaţional de Cruce Roşie apă și habitat în Gaza / teritoriile ocupate 2016  - 30,000 EUR 

IV.8 România-Palestina: un pod pentru viitorul tinerilor cu dizabilităţi - 40,000 USD

 

Asistenţă multilaterală (proiecte tematice şi contribuţii neafectate)


V. Proiecte tematice

V.1. Dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei post-conflict - 35,000 EUR

V.2. Forumul ONG de la Marea Neagră, ediția a lX-a - 50,000 EUR.

V.3. Promovarea integrității și eficienței la nivel local în Europa de Est și Caucaz (Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) - 70,000 USD

V.4. Integrarea dimensiunii de gen în alegeri, în cadrul Proiectului Global pentru Sprijinul Ciclului Electoral GPCS), faza a II-a - 60,000 USD. 

V.5. Dezvoltarea inventarului de expertiză românească de democratizare și dezvoltare într-un mecanism integrat de transfer - 50,000 EUR.

 

VI. Contribuţii neafectate

VI.1. Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) - 100,000 EUR

VI.2  Programul Alimentar Mondial - 100,000 EUR

VI.3. Eficientă Energetică și Parteneriatul de Mediu (E5P) - 60,000 EUR

VI.4.. Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNWRA) - 40,000 USD

VI.5. Fondul Verde pentru Climă - 50,000 USD

VI.6. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - 40,000 USD


VII. Asistenţă pentru educaţie pentru dezvoltare şi activităţile de conştientizare publică în domeniul dezvoltării

VII.1 Continuarea campaniei de conştientizare publică în domeniul asistenţei pentru dezvoltare şi de întărire a capacităţii instituţionale a MAE în domeniu - 190,000 USD

VII.2. Școala Română de Dezvoltare, ediția a lX-a - 40,000 EUR

VII.3. Măsuri de cooperare, asistenta și educație pentru dezvoltare - 47,000 EUR 

VII.4. Sprijinirea jurnaliștilor din România în abordarea subiectelor de dezvoltare internațională - 20,000 EUR

VII.5. „Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale: GlobalCool!” - 20,000 EUR 


Asistenţa umanitară - 1.000.000 RON

Asistenţa umanitară se acordă în funcţie de necesităţi, sumele şi destinaţia acestora fiind aprobate prin ordine separate ale Ministrului Afacerilor Externe.

Se stabileşte, totodată, o rezervă de 500.000 RON pentru a asigura acoperirea diferenţelor de curs şi comisioanele percepute de bănci pentru realizarea transferurilor bancare şi a asigura diferenţele de buget necesare în urma primirii propunerilor de proiecte complete.

Asistenţă bilaterală şi trilaterală


I.        Proiecte dedicate R. Moldova


II.       Proiecte dedicate Georgiei

 • Creşterea nivelului de înţelegere a procesului de europenizare în Georgia: Campanie de informare şi comunicare privind Acordul de Asociere UE-Georgia, inclusiv Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, implementat de Centrul Român pentru Politici Europe (CRPE) și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 50,800 EUR
 • Activităţi de dezvoltare social-economică pentru persoanele afectate de conflict şi strămutate intern – 50,000 EUR


III.      Proiecte dedicate Egiptului

 • Asistenţă tehnică pentru dezvoltare şi educaţie civică în Egipt, implementat de Institutul Român pentru Pace (PATRIR) și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 40,000 EUR
 • Creşterea capacităţii instituţionale a serviciilor veterinare în domeniul Epidemiologiei şi evaluarea riscurilor, implementat de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 50,000 EUR


IV.      Proiecte dedicate altor state din Regiunea extinsă a Mării Negre şi din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii

 • Formare destinată personalului din administraţia publică a statelor din lumea arabă, implementat de Institutul Diplomatic Român (IDR) și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 40,000 EUR
 • Susţinerea administrării bazei de date electronice de cărţi de identitate naţionale în Afganistan – 80,000 USD
 • Un pod pentru educaţie, implementat de Fundația Dezvoltarea Popoarelor (FDP) și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 40,000 USD
 • Vizită de studiu în România privind supravegherea graniţelor şi coordonarea patrulării la graniţa dintre Ucraina şi Belarus, imlementate de Organizația Internațională a Migrației, Belarus – 20,000 EUR
 • Expertiza românească în tranziţia la democraţie şi educaţie pentru Republica Moldova şi Ucraina,  implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală– 50,000 EUR
 • Îmbunătăţirea administrării migraţiei pentru muncă în Armenia, pentru democraţie şi bună guvernanţă – 70,000 EUR.
 • Cooperare internaţională în managementul frontierelor prin formarea formatorilor – 80,000 USD
 • Cursul de pregătire în beneficiul Poliţiei Naţionale Afgane pentru Ordine Publică, implementat de Jandarmeria Română și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 45,000 USD

 

Asistenţă multilaterală (proiecte tematice și contribuţii neafectate)

V.       Proiecte tematice

 • Dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei post-conflict, implementat de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 40,000 USD.
 • Fondul European pentru Democraţie (EED) – 80,000 USD
 • Forumul Organizaţiilor Nonguvernamentale din Regiunea Mării Negre, ediţia a VIII-a, implementat de FOND și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală - 50,000 EUR
 • Reţele Puternice pentru Copii, implementat de World Vision și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală– 42,000 USD
 • Promovarea integrităţii şi anti-corupţiei la nivel local în Parteneriatul Estic – 80,000 EUR
 • Cartografierea expertizei României de democratizare şi state-building, în vederea creşterii capacităţii de transfer către beneficiari şi realizării angajamentelor de consolidare a statutului de donator, implementat de Asociația Global Focus și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 60,000 USD
 • Program Electoral 2015, implementat de Autoritatea Electorală Permanentă și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 50.000 USD


VI.      Contribuţii neafectate

 • Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) – 100,000 USD

România are obligaţia de a acorda anual, sub rezerva aprobării şi disponibilităţii fondurilor, o contribuţie neafectată către UNHCR, conform Acordului-cadru dintre România şi UNHCR, semnat la data de 2 martie 2011 şi intrat în vigoare la data de 20 octombrie 2011.

 • Consiliul Europei – 40,000 EUR

Contribuţia va fi acordată pentru planurile de măsuri de asistenţă pentru dezvoltare propuse de această organizaţie pentru R. Moldova şi Ucraina.

 • Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare BERD – 40,000 EUR

România s-a angajat să acorde 100,000 Euro în perioada 2013-2017 pentru Parteneriatul de Eficienţă Energetică (E5P) şi activităţile din cadrul acestuia din R. Moldova, aceasta reprezentând prima contribuţie a României pentru îndeplinirea acestui angajament.

 • Fondul pentru Democraţie al Naţiunilor Unite – 50,000 USD

Contribuţia are în vedere rolul organizaţiei în promovarea statului de drept la nivel global şi reprezintă o continuare a contribuţiilor României din 2007.

 • Departamentul pentru Afaceri Politice al ONU – 30,000 USD

Contribuţia  va  fi  acordată  având  în  vedere  rolul  central  al  Departamentului  în  eforturile  de  prevenire şi soluţionare a conflictelor, precum şi al diplomaţiei preventive.

 

VII.     Asistenţă pentru educaţie pentru dezvoltare şi activităţile de conştientizare publică în domeniul dezvoltării


Asistenţa umanitară – 200,000 EUR

Asistenţa umanitară se acordă în funcţie de necesităţi, sumele şi destinaţia acestora fiind aprobate prin ordine separate ale Ministrului Afacerilor Externe.

Se stabileşte, totodată, o rezervă de cca. 100,000 USD pentru a asigura acoperirea diferenţelor de curs şi comisioanelor percepute de bănci pentru realizarea transferurilor bancare şi a asigura diferenţele de buget necesare în urma primirii propunerilor de proiecte complete.

I. Contribuții în beneficiul statelor prioritare

Republica Moldova  –  41,828,050 RON

 • Creșterea accesului copiilor la educaţie timpurie în Republica Moldova, implementat de Fondul de Investiţii Sociale din Republica Moldova – 13,500,000 RON
 • Susţinerea păturilor social-vulnerabile din Republica Moldova în perioada rece prin furnizarea de cărbune, implementat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova – 9,000,000 RON
 • Renovarea Institutului „Mama și Copilul” , implementat de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, prin Institutul Mama și Copilul – 4,500,000 RON
 • Refacerea clădirii sediului "Sala cu Orgă" din Chişinău, implementat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova – 4,500,000 RON
 • ”Spaţiu restaurat pentru o nouă imagine şi calitate a spaţiilor de expunere în Muzeul Naţional de Artă al Republicii Moldova”, implementat de Muzeul Naţional de Artă al Republicii Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova – 4,500,000 RON
 • Refacerea clădirii sediului Teatrului Republican Muzical – Dramatic „B.P. Hasdeu” din Cahul, implementat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova – 3,600,000 RON
 • Laboratorul pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producţia de origine non-animală, implementat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova -  700,000 RON
 • Consolidarea capacităţii Comisiei Naţionale de Integritate a Republicii Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Republica Moldova – 462,000 RON
 • Casa de ambalare a strugurilor de masă din Costeşti, implementat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) -  280,000 RON
 • Politicile Publice Locale prin Consens Social, implementat de Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL) și PNUD Republica Moldova - 227,500 RON
 • Consolidarea principiilor legale și a bunei guvernări în SEE, implementat de Agenţia de Dezvoltare Austriacă - 225,000 RON
 • Programul de formare destinat personalului din administraţia publică din Republica Moldova, implementat de Institutul Diplomatic Român, PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 172,800 RON
 • Dezvoltarea ca soluţie a reconcilierii conflictului Transnistrean, implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - 91,000 RON
 • Strategia de comunicare pentru promovarea imaginii Uniunii Europene în Republica Moldova ”Winning the hearts and minds” , implementat de Fabrica de imagine (contractat) și Ambasada Marii Britanii și Irlandei de Nord la Chișinău - 69,750 RON

 

Ucraina - 276,000 RON

 

 

Georgia - 350,000 RON

 

Afganistan – 252,000 RON

 • Cursul “Managementul realizării pregătirii” adresat Ministerului de Interne al Republicii Islamice Afganistan, implementat de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală - 140,000 RON
 • Program de formare pentru tineri diplomați afgani, Institutul Diplomatic Român, implementat de PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală - 112,000 RON

 

Regiunea Extinsă a Mării Negre – 350,000 RON

 

Proiecte tematice – 834,200 RON

 • Creșterea capacității instituționale la nivelul autorităților electorale și a altor grupuri țintă relevante din țările partenere AOD, implementat de Autoritatea Electorală Permanentă din România și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 413,000 RON
 • Fondul de mobilitate pentru experți guvernamentali, implementat de PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 288,000 RON
 • Programul de training ”Reconstrucție și stabilizare post-conflict” , implementat de Ministerul Afacerilor Externe al României și PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 133,200 RON

 

Educație pentru dezvoltare

 • Continuarea campaniei de comunicare în domeniul dezvoltării internaționale şi întărirea capacității instituționale a MAE, implementat de PNUD Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală – 396,000 RON
 • România solidară în lume, implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) – 231,000 RON
 • Şcoala Română de Dezvoltare, ediția a VII-a, implementat de Federaţia Organzaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND) – 144,500 RON

 

Contribuții multilaterale -  503,200 RON

 • Contribuţie la Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) – 272,000 RON
 • Contribuţie la Fondul Naţiunilor Unite pentru Situaţii de Urgenţă (CERF) – 180,200 RON
 • Contribuţie la United Nations Women (UN Women) – 51,000 RON


Asistență umanitară -  1,102,100 RON

Siria

 • Ajutor umanitar pentru refugiaţii palestinieni din Siria – 162,800 RON
 • Asistenţă umanitară – 162,800 RON

Serbia – 213,000 RON

Palestina – 175,000 RON

Bosnia și Herzegovina – 142,000 RON

Asistenţă umanitară pentru țările afectate de Ebola - 140,000 RON

Ucraina - 106,500 RON

I.Contribuţii în beneficiul statelor prioritare

 Republica Moldova –  701,157.57 Euro

 • „Îmbunătăţirea disponibilităţii şi încrederii statisticilor regionale pentru factorii decidenţi din Republica  Moldova” -  proiect bilateral ce are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii datelor statistice la nivel regional, precum şi dezvoltarea capacităţii Biroului Naţional de Statistică (BNS) şi a altor actori naţionali relevanţi pentru a produce, monitoriza şi utiliza statisticile în formularea, implementarea, monitorizarea şi analiza politicilor, bazate pe informaţii relevante. Proiectul face parte din Programul Comun al ONU 'Consolidarea sistemului statistic naţional'. Implementatori: Biroul National de Statistică din Republica Moldova, Institutul Național de Statistică; proiect coordonat de UNDP Moldova. Contribuţia României: 90,000 Euro
 • „Program de formare destinat unor diplomaţi din Republica Moldova” – proiect bilateral ce constă în facilitarea transferului de experienţă şi informaţii din aria relaţiilor internaționale şi a diplomaţiei, de la experţi români către tineri viitori diplomaţi moldoveni, prin intermediul unui program de formare de două săptămâni. Implementatori: UNDP Centrul Regional din Bratislava (UNDP BRC), Institutul Diplomatic Roman; proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României: 38,840.51 Euro
 • “Proiect de creştere a încrederii între Chişinău şi Tiraspol” -  consolidarea dialogului dintre Chişinău şi Tiraspol, ca premisa pentru extinderea procesului de stabilizare politică, prin utilizarea de măsuri creatoare de încredere (CBM)Implementatori: UNDP Moldova, Institutul pentru Dezvoltare si Iniţiative Sociale „Viitorul”. Contribuţia României : 29,700 Euro
 • „Consolidarea Capacităţii Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova” – proiect bilateral ce are în vedere dezvoltarea capacităţilor generale ale trupelor de carabinieri pentru asigurarea securităţii misiunilor acestora, ridicând nivelul de cunoaştere şi competenţe ale personalului, în conformitate cu standardele europene în domeniu. Implementatori: UNDP Centrul Regional din Bratislava (UNDP BRC), Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Contribuţia României : 89,172.40 Euro
 • „Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Biroului de migraţie şi azil – consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru o mai bună guvernare a sistemului de migraţie şi azil din Republica Moldova” – proiect tematic, constă în organizarea de cursuri de formare şi expertiză, în vederea atingerii obiectivului. Implementator: Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD). Contribuţia României : 150,000 Euro
 • „Think Tank forum UE – Republica Moldova” – proiect bilateral, constă în facilitarea dialogului dintre reprezentanţii societăţii civile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeana. Implementator: Centrul Roman pentru Politici Europene (CRPE); proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României: 85,895.90 Euro
 • „Resocializarea eficientă a minorilor aflaţi în detenţie prin crearea unui centru educativ în R. Moldova” - proiect bilateral ce constă în întărirea capacităţii profesionale a Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova pentru pregătirea vocaţională a delicvenţilor juvenili, prin crearea unui centru de formare vocaţională, conform politicilor moderne europene. Implementatori: Departamentul Instituţiilor Penitenciare din cadrul Ministerului Justiţiei, din Republica Moldova; proiect coordonat de UNDP Moldova. Contribuţia României : 88,236.39 Euro
 • „Politici şi mecanisme anti-discriminare eficiente in Republica Moldova” : - proiect bilateral ce constă în facilitarea schimbului de informaţii şi experienţă între instituţii active în lupta împotriva discriminării, prin întâlniri, dezbateri, workshop-uri şi evenimente, în scopul creşterii capacităţii instituţionale  pentru combaterea discriminării în Republica Moldova. Implementator: Institutul pentru Politici Publice ( IPP); proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României : 39,789.13 Euro
 • „Creşterea capacităţii instituţiilor naţionale pentru organizarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din Republica  Moldova”. Implementator: Fondul pentru Populaţie al Naţiunilor Unite (UNFPA) Republica Moldova. Contribuţia României : 89,523.24 Euro

                                                                                                                     

Egipt – 134,773.13 Euro

 • „Consolidarea procesului democratic în Egipt” – proiect bilateral ce constă în sprijinirea eforturilor naționale de creștere a credibilității și durabilității instituțiilor și proceselor electorale, punându-se accentul pe dezvoltarea capacității și împuternicirea femeilor. Implementator: UNDP Egipt. Contribuţia României: 75,603.94 Euro
 • Continuarea dezvoltării capacităţii instituţionale a instituţiilor egiptene relevante pentru prevenirea corupţiei şi a spălării de bani, şi favorizarea instituţiilor egiptene relevante pentru prevenirea corupţiei prin completarea proiectului UNODC EGY/X49 – “Susţinerea măsurilor de combaterea corupţiei şi a spălării de bani, şi favorizarea recuperării de active, în Egipt, finanţat de UE”. Implementator : Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri si Criminalitate (UNODC). Contribuţia României : 59,169.19 Euro. 

 

Ucraina – 67,839.27 Euro

 • „Proiect privind consolidarea mecanismelor de participare a socieţăţii civile în Ucraina” – proiect bilateral, privind educarea publicului în privinţa drepturilor omului, prin publicarea şi distribuirea resurselor educaţionale de drept civil şi constituţional. Implementatori: Consiliul Europei, Ministerul Educaţiei, Științelor, Tineretului şi Sportului din Ucraina; proiect coordonat de Consiliul Europei. Contribuţia României : 20,000 Euro
 • „Forumul Civic România – Ucraina, ediţia a II-a” – proiect bilateral, orientat spre creșterea încrederii între societăţile civile şi factorii decizionali ai celor două state, concentrat pe dialogul bilateral, în vederea creării unor proiecte comune, prin intermediului schimbului de experienţă şi a oportunităţilor economice. Implementatori : Centrul Român pentru Politici Europene; proiect coordonat de UNDP BRC, Contribuţia României : 47,839.27 Euro


Palestina – 47,839.27 Euro 

 • „Femei active în comunitate, responsabile în familie. Creşterea participării femeilor din Bethlehem în regiunea Hebron, Palestina la viaţa socială” – proiect bilateral, constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii a unui număr aproximativ 100 de persoane, inclusiv a copiilor cu dezabilități, prin workshop-uri, schimburi de experienţe şi furnizarea de servicii sociale. Implementatori : Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor (FPD); proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României : 47,839.27 Euro

 

Afganistan – 39,630.41 Euro

 •  „Atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului prin construirea păcii: Crearea capacitaţii în tranziţia spre democraţie, o comunitate bazată pe dialog şi operaţiuni de menţinere a păcii pentru actori internaţionali, naţionali şi locali din Afganistan” – proiect bilateral, ce constă în consolidarea organizaţiilor cheie ale societăţii civile şi a instituţiilor de stat afgane, spre stoparea violenţelor şi prezervarea păcii, creând un sistem socio-politic stabil. Contribuţia României : 39,630.41 Euro

                                                                                                                   

II.Contribuţii în beneficiul  altor state şi regiuni

Africa de Nord – 96,454.42 Euro

 • Seminarul cu tema „Partidele politice – factori-cheie în dezvoltarea politică” (Bucureşti, 18-19 octombrie 2013), dedicat reprezentanţilor statelor din Nordul Africii şi Orientul Mijlociu (MENA). Contribuţia României : 19,000 Euro
 • „Misiune de evaluare a nevoilor din domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor în unele state din regiunea Africa de Nord şi Orientul Mijlociu (MENA)” – proiect bilateral, constă în crearea unor rapoarte de evaluare a sistemul sanitar, cel veterinar si cel alimentar din Egipt, Tunisia si Palestina, care să servească drept bază pentru viitoarele proiecte de asistenţă. Implementatori: Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA); proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României : 29,722.81 Euro
 • „Program de pregătire a diplomaţilor din statele partenere din regiunea Africa de Nord şi Orientul Mijlociu” – proiect regional, constă în facilitarea transferului de informaţii şi know-how ale românilor către regiunea MENA, în vederea consolidării procesului de stabilizare regională. Implementatori: UNDP Centrul Regional din Bratislava (UNDP BRC), Institutul Diplomatic Roman; proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României : 47.731,61 Euro


Regiunea extinsă a Mării Negre – 89,366.82 Euro

 • „Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din Regiunea Mării Negre, ediţia a VI-a” – proiect regional ce își  propune  să  creeze  un  spațiu  deschis  pentru  dezbatere, cunoaștere  și  înțelegere  reciprocă,  comunicare  și  cooperarea  între  reprezentanții  societății  civile, guvernele  și organizațiile  internationale  active  în  regiunea  extinsă  a  Mării  Negre. Implementator: Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND); proiect coordonata de UNDP BRC. Contribuţia României : 39,630.41 Euro
 • „Împreună pentru copii: O coaliţie mai puternica a ONG-urilor din zona Mării Negre” – proiect tematic, multilateral, ce are în vedere întărirea capacităţii coaliţiei ONG-urilor de protejare a copiilor şi a drepturilor acestora, în special în Armenia, Azerbaijan, Gerogia şi Republica Moldova. Implementator: World Vision Romania; proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României : 49,736.41 Euro


III. Contribuţii tematice

 Democraţie şi stat de drept – 139.737,26 Euro

 • „Fondul de mobilitate rapidă pentru transferul expertizei de tranziţie a României către regiunile de interes şi statele partenere” – proiect tematic ce constă facilitatea transferului de expertiză și experiență între România și țările partnere în domeniul AOD. Implementatori: UNDP Centrul Regional din Bratislava (UNDP BRC). Contribuţia României : 39,737.26 Euro
 • ‚Contribuţie pentru oferirea de asistenţă pentru dezvoltare în vecinătatea estică şi sudică prin intermediul Fondului European pentru Democraţie” – proiect tematic, ce are ca obiectiv întărirea procesului de democratizare în statele aflate în tranziţie politică. Implementator:Fondul European pentru Democraţie (EED); proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României : 100,000.00 Euro


  IV. Educaţie pentru Dezvoltare şi conştientizare publică – 176,657.76 Euro

 • „Şcoala Română de Dezvoltare, ediția a VI-a”:  – eveniment tematic ce are ca obiectiv definirea noilor strategii şi politici pentru dezvoltare, ale Romaniei, bazate pe expertiza actorilor naționali şi alinierea acestora cu agenda pentru dezvoltare europeană. Implementatori : Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND); proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României : 39,632.09 Euro
 •  „Elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare şi asigurare a transparenţei în domeniul asistenţei pentru dezvoltare” : constă în creşterea vizibilităţii programelor de asistenţă pentru dezvoltare române, la nivel naţional şi internaţional, precum şi în consolidarea activităţii de furnizor a României, prin elaboarea  de rapoarte naţionale cu privire la AOD şi promovare online. UNDP Centrul Regional din Bratislava (UNDP BRC). Contribuţia României : 97,395.26 Euro
 • „TI-RO-DEV: Formarea tinerilor experţi romani in domeniul dezvoltării internaţionale”: – proiect tematic, constă în dezvoltarea resurselor umane specializate în domeniul cooperării internaţionale și îmbunătăţirea capacităţilor în domeniu a studenților masteranzi, prin organizarea de workshop-uri, programe de mentorat şi conferinţe. Implementatori: Asociația Română pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (ARCADIA); proiect coordonat de UNDP BRC. Contribuţia României : 39,630.41 Euro


V. Contribuţii către organizaţii multilaterale- 219.275,94 Euro

 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  - 100,000 Euro
 • United Nations Central Emergency Response Fund (CERF)  - 25,000 Euro
 • United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)  - 21,956.96 Euro
 • United Nations Women (UN Women)  - 7,381.98 Euro
 • Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – 65,000 Euro

 

VI. Ajutor umanitar – 378,445.49 Euro

În baza informaţiilor de mai sus, ajutorul umanitar acordat în 2013 din bugetul AOD al MAE a fost de 301,749.27 Euro, reprezentând 15% din bugetul total AOD. Ajutorul umanitar a fost distribuit dupa cum urmează:

Siria

Asistenţă umanitară a fost oferită conform angajamentului României la Conferinţa donatorilor din Kuweit, beneficiari fiind autorităţile turce şi libaneze.

 • Ajutor umanitar pentru refugiaţii sirieni din Turcia – 38,799.60 Euro
 • Asistenţă umanitară pentru refugiaţii sirieni din Liban – 37,973.39 Euro
 • Asistenţă umanitară – 73,189.86

 

Mali

Asistenţă umanitară a fost oferită conform angajamentului României la Conferinţa donatorilor pentru Mali, beneficiarul fiind Comitetul Internaţional al Crucii Roşii.

 • Asistenţă umanitară – 22,858.36 Euro

 

Afganistan

 • Asistenţă umanitară – 29,275.94 Euro         

 

Palestina

În perioada 2007-2011 România a transferat anual fonduri în beneficiul palestinienilor, atât prin UNRWA, cât şi prin alte agenţii ONU, beneficiarul fiind UNRWA .

 • Asistenţă umanitară – 26,348.35 Euro

 

Filipine

 • Asistenţă umanitară – 150,000.00 Euro


VII. Costuri Adiţionale

 • Costuri asociate transferului de fonduri ODA – aproximativ 945.12 Euro

I. Contribuții în beneficiul statelor prioritare

Republica Moldova– 826,800.87 EURO

    Instituirea unui laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol și produse de origine vegetală. Obiectivul general este implementarea unui sistem de asigurare a calităţii şi siguranţei produselor alimentare destinate pieţei interne şi externe prin realizarea unui laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi produse de origine vegetală - 300,000 EURO

    Asigurarea asistenţei hemotransfuzionale în cadrul instituţiilor medico-sanitare din zona Sud a R. Moldova, Cahul. Secţia de transfuzie din cadrul Spitalului raional Cahul va efectua colectarea, testarea şi fracţionarea primară a sângelui.Beneficiarul proiectului este Ministerul Sănătății din Republica Moldova - 150,000 EURO
    Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul luptei cu fenomenul criminalităţii prin dezvoltarea Unităţii de Analiză a Informaţiei din cadrul Departamentului de Poliţie din Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Obiectivul general al proiectului este de a pune un sistem integrat de gestionare a datelor la dispoziția Poliției din Republica Moldova - 99,920 EURO

    Îmbunătăţirea disponibilităţii şi încrederii statisticilor regionale pentru factorii decidenţi din R. Moldova. Proiectul urmărește crearea unor baze de date oficiale care să conțină informații corecte obținute prin realizarea de statistici imparţiale și punerea acestora la dispoziţia decidenților pentru a-șicrea politicile conform necesităților ce reies din cercetările pe teren.Proiectul a fost finanțat prin PNUD Chișinău - 93,000 EURO

    Program deformare destinat unor diplomaţi din Republica Moldova. Prin implementarea proiectului se urmărește efectuarea transferului de expertiză în domeniul relațiilor internaționale şi a diplomaţiei în beneficiul oficialilor din R. Moldova implicați în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Proiectul a fost finanțat în cadrul parteneriatului pentru 2012 cu PNUD București - 40,000 EURO

    Proiectul Consiliului Europei pentru creşterea încrederii între Chişinău şi Tiraspol.Proiectul urmărește desfășurarea unor activități care să aducă împreună oficiali din cele două regiuni pentru a facilita comunicarea şi cooperarea dintre aceștia - 70,000 EURO

    “Contribuţii pentru dezvoltarea parteneriatului România - Republica Moldova”. Proiectul urmăreşte lansarea unei consultări publice privind posibilele proiecte bilaterale între cele două state şi aducerea de idei inovatoare şi creativepentru a întări rolul României ca partener major al R. Moldova pe drumul său spre dezvoltare. MAE a semnat Acordul de Finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Internațională a SUA - 33,880.87 EURO

    A 3-a ediţie a Forumului ONG-urilor România – R. Moldova. Proiectul este implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România, finanțarea realizându-se prin PNUD București. Scopul acestuia este creşterea comunicării şi a cooperării între ONG-urile din România şi cele din R. Moldova, definirea unei agende comune, identificarea priorităţilor şi a potenţialului de cooperare între acestea. Implementarea propriu-zisă urmează a avea loc în aprilie-mai 2013 - 40,000 EURO

Georgia
    Îmbunătăţirea capacităţii de administrare a urgenţelor în Georgia – 137,500 USD

Egipt
    Proiect privind guvernarea democratică în Egipt – 150.000 USD

Belarus
    Sprijinirea societăţii civile si mass-media independente din Belarus - 50.000 EURO

Irak
    Programul de pregătire a personalului poliţiei si penitenciarelor irakiene - 60.000 EURO

Afganistan
    Program de pregătire a diplomaţilor din Afganistan – 45.000 EURO

Tunisia
    Sprijin pentru procesul constituţional şi parlamentar, pentru dialogul naţional în Tunisia – 30.000 USD

Nordul Africii
    Întărirea capacităţii instituţionale a Birourilor de Management Electoral (EMB), Egipt, Tunisia, Libia –50.000 EURO

II. Proiecte tematice
    Forumul  Organizaţiilor Neguvernamentale din regiunea Mării Negre, ediţia a V-a – 60.000 EURO
    Dezvoltarea capacităţilor civile în domeniul reconstrucţiei post-conflict – 60.000 EURO
    Programul regional comun pentru refugiaţi şi persoane strămutate intern - 50.000 EURO

III. Contribuții multilaterale
    United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) –180.000 EURO
    United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) - 100.000 EURO
    United Nations Central Emergency Response Fund (CERF) - 70.000 EURO
    Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) - 50.000 EURO

IV. Asistenţă pentru educaţie pentru dezvoltare şi activităţile de conştientizare publică în domeniul dezvoltării
    Şcoala Română de Dezvoltare – 40.000 euro
    Romanian Democratization Toolkit – 50.000 euro    
    Elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare şi asigurare a transparenţei în domeniul asistenţei pentru dezvoltare - 120.000 euro

V. Asistență umanitară
Syria - 154.602,75 EURO
    Prin intermediul Organizației Internaționale a Migrației - 16.020,09 EURO
    Prin intermediul Oficiului pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare - 40.050,22 EURO
    Asistenţă pentru refugiaţii sirieni în Iordania acordată prin intermediul Organizaţiei de Caritate Hasemită Iordania - 98.532,44 EURO
Sahel
    Prin intermediul Programului Alimentar Mondial (PAM) - 30.000 EURO
Republic Moldova
    Fonduri transferate direct guvernului R. Moldova - 50.000 EURO


I. Contribuții în beneficiul statelor prioritare 

Republica Moldova - 780,000 EURO

 • Sprijin pentru administrația publică din R. Moldova, vizând cu precădere ministerele conectate la problematica integrării europene, prin mobilizarea expertizei cetățenilor moldoveni care lucrează în prezent în afara R. Moldova (implementat de PNUD şi UNFPA) - 100,000 EURO
 • Acordarea de asistenţă tehnică Guvernului R. Moldova în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, în domenii precum energie, transport, agricultură etc. (implementat de PNUD) - 100,000 EURO
 • Contribuţia la realizarea unei strategii privind cercetarea şi inovarea în R. Moldova cu asistenţă tehnică din partea României (implementat de PNUD) - 95,000 EURO
 • Modernizarea practicilor trupelor de carabinieri din R. Moldova în domeniul gestionării ordinii şi siguranţei publice (implementat de PNUD) - 58,000 EURO  
 • Dezvoltarea unui registru de arme mici şi armamente pentru MAI din R. Moldova (implementat de PNUD) -  aproximativ 85,000 EURO 
 • Cursuri de formare profesională, oferite de către Institutul Diplomatic Român, adresate unui număr de 10 diplomaţşi înalţi funcţionari guvernamentali din R. Moldova (implementat de IDR) -12,000 EURO
 • Program care vizează măsuri de consolidare a încrederii între Chişinăşi Tiraspol în domeniile educaţie şi societate civilă (implementat de Consiliul Europei) - 80,000 EURO
 • Organizarea celei de a doua ediţii a Forumului ONG-urilor din România şi R. Moldova (implementat de FOND) - 50,000 EURO
 • Continuarea proiectului implementat în parteneriat cu Germania, care vizează modernizarea serviciilor publice locale şi dezvoltarea regională (implementat în colaborare cu GTZ şi SIDA) - 200,000 EURO 


Georgia - 259,776 EURO

 • Consolidarea încrederii şi reconstrucţie post-conflict în Abhazia (implementat de UNDP) - 229,776 EURO
 • Organizarea primei ediţii a Iniţiativei de cooperare europeană la nivelul societăţii civile din România şi Georgia (implementat de UNDP) - 30,000 EURO


Serbia - 150,000 EURO

 • Întărirea reţelelor de dezvoltare rurală în Serbia, etapa a III a proiectului finanţat de România în 2007 şi 2010 - 150,000 EURO 


II. Proiecte dedicate statelor în atenție

Irak - 72,500 EURO

 • Curs de pregătire în domeniul managementului ordinii publice şi drepturilor omului pt. 20 ofiţeri din cadrul politiei irakiene - 25,500 EURO
 • Două cursuri de pregătire în domeniul dezvoltării standardelor privind respectarea drepturilor omului pentru 12 ofiţeri din sistemul penitenciar irakian - 30,000 EUR
 • Vizită de lucru la nivel de expert în vederea consolidării capacităţii instituţionale a autorităţilor irakiene de combatere a corupţiei - 17,000 EURO


III. Contribuții în beneficiul altor state și regiuni

Belarus – 50,000 EURO 

 • Crearea unei platforme de comunicare a reprezentanţilor societăţii civile din Belarus (implementat de Consiliul Europei) - 50,000 EURO

 

Caucaz şi Asia Centrală – 151.000 EURO

 • Formare profesională pentru experţi din regiunea Asiei Centrale privind asigurarea alimentării cu apă potabilă a populaţiei, canalizare şi epurarea apelor uzate urbane şi managementul integral al apei (finanţat prin UNDP) - 67,000 EURO
 • Formare profesională pentru experţi din regiunea Asiei Centrale privind protecţia şi utilizarea durabilă a resurselor de apă în contextul transfrontalier în Asia Centrală(finanţat prin UNDP) - 36,000 EURO
 • Formare profesională pentru zece diplomaţi din regiunile Caucazului şi Asiei Centrale în cadrul IDR (finanţat prin UNDP) - 48,000 EURO

 

Regiunea Mării Negre – 50,000 EURO

 • Organizarea celei de a IV-a ediţii a Forumului ONG-urilor la M. Neagră (implementat de FOND) - 50,000 EURO

 

Africa de nord (Tunisia şi Egipt) – 53,794 EURO

 • Seminar privind consolidarea capacităţii personalului implicat în organizarea şi observarea alegerilor din Tunisia şi Egipt – “Africa de Nord şi Europa de Est: abordări şi experienţe ale tranziţiei – o punte peste 20 de ani” (implementat de MAE şi UNDP) - 25,000 EURO  
 • Consolidarea procesului democratic în Egipt (implementat de UNDP) - aproximativ 19,397 EURO
 • Susţinerea justiţiei tranziţionale şi a reformei justiţiei în Tunisia (implementat de UNDP) - aproximativ 19,397 EURO


IV. Proiecte tematice - 50,000 EURO

 • Organizarea a două evenimente în domeniul reconstrucţiei post-conflict (implementate de MAE şi UNDP) - 50,000 EURO 


V. Educație pentru dezvoltare și conștientizare public - 50,000 EURO

 • A IVa ediţie a Şcolii Române de Dezvoltare (Implementată de FOND) - 50.000 EURO 


VI. Contribuții multilaterale la fonduri și organizații internaționale - 664,300 EURO

 • Ultima tranşă a contribuţiei României la Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate (Neighbourhood Investment Facility – NIF) - 100,000 EURO
 • Contribuţie la Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) – 100,000 EURO

 • Contribuţie la Fondul Naţiunilor Unite pentru Situaţii de Urgenţă (CERF) - 50,000 EURO
 • Contribuţie la Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA (BIRD) - 100,000 EURO
 • Contribuţie la Fondul Educaţie pentru Toţi (BIRD) - 100,000 EURO
 • Contribuţie la Facilitatea Globală pentru Mediu (Global Environment Facility– Least Developed Countries) - 150,000 EURO
 • Contribuţie la Institutul Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală (IDEA) – 50,000 EURO
 • Contribuţie la Iniţiativa Globală pentru Eradicarea Poliomielitei (în cadrul Fundaţiei ONU) – 14,300 EURO


VII. Ajutor Umanitar: 255,000 EURO

 • Pakistan (prin intermediul ICRC) - 50,000 EURO 
 • Thailanda (Prin Thai Red Cross) - 25,000 EURO
 • Libia (prin intermediul Serviciul de Acţiune privind Minele al ONU (UNMAS) pentru programul vizând deminarea în Libia, inclus în Apelul Regional Rapid revizuit al ONU Criza din Libia) - 90,000 EURO
 • Afganistan (contribuţie la programul vizând reintegrarea persoanelor dislocate intern, gestionat de Oficiului Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) şi inclus în Apelul Consolidat al ONU pentru Afganistan pentru anul 2011) -  50,000 EURO   
 • Palestina (prin intermediul Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Ajutorarea Refugiaţilor Palestinieni şi Orientul Apropiat (UNWRA) pentru programul “cash for work” desfăşurat în Gaza şi inclus în Apelul Consolidat al ONU pentru Teritoriile Palestiniene pentru anul 2011)- 40,00 EURO  


VIII. Costuri adiționale - 2,336.56 EURO

 • Costuri asociate transferului de fonduri ODA – aproximativ 2,335.56 EURO

I. Contribuţii în beneficiul statelor prioritare

Republica Moldova: 1,991,072 Euro

 • Program de implementare a legislaţiei sanitar-veterinare în domeniul igienei şi produselor de origine animală – 300,000 Euro
 • Sprijin pentru consolidarea Centrului Informaţional de Marketing (CIM) al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova – 150,000 Euro
 • Program de pregătire profesională adresat diplomaţilor şi funcţionarilor publici din Republica Moldova – 67,072 Euro
 • Reabilitarea sediului în care va funcţiona Centrul Regional de Transfuzie a Sângelui Cahul – 140,000 Euro
 • Dezvoltarea municipalităţii Chişinău, implementat de PNUD Chişinău: implementarea unui sistem de management electronic care va îmbunătăţii nivelul serviciilor pentru cetăţenii din Chişinău – 200,000 Euro
 • Proiecte care vizează măsuri de consolidare a încrederii între Chişinău şi Tiraspol în domeniile educaţiei şi societăţii civile, implementate de Consiliul Europei – 134,000 Euro
 • Derularea recensământului agricol în Republica Moldova, în parteneriat cu SIDA şi FAO – 500,000 Euro
 • Modernizarea serviciilor publice locale, în parteneriat cu GTZ (Societatea Germană de Cooperarea Tehnică). Asigurarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Roşu, raionul Cahul – 500,000 Euro


Georgia: 300,000 Euro

 • Implementarea proiectului ″Support protection and Promotion of Human Rights for Persons with Disabilities and Establishment of Enabling Environment for Provision of Better Servicies in Georgia″, implementat de PNUD Georgia, perioada mai 2010 – noiembrie 2011 – 300,000 Euro

 

Serbia: 200,000 Euro

 • Faza a doua a proiectului ″Strenghtening of Rural Capital Networks″, derulat prin PNUD Serbia – 200,000 Euro

 

II. Contribuţii în beneficiul regiunilor prioritare:

Europa de Est : 600,000 Euro

 • Contribuţie la ″Neighbourhood Investment Facility″: Finanţare infrastructură în regiunea de vecinătate din Europa de Est – 500,000 Euro
 • Co-finanţarea, în colaborare cu UNODC, a unui studiu de legislaţie în domeniul implementării sancţiunilor internaţionale în statele Europei de Sud-est: Strengthening the legal regime against terrorism – 100,000 Euro

 

Marea Neagră: 50,051 Euro

 • Organizarea ediţiei din 2010 a Forumului ONG-urilor la Marea Neagră – 50,051 Euro


III. Contribuţii către alte regiuni:

Liban - Teritoriile Palestiniene: 100,000 Euro

 • Contribuţie pentru refugiaţii din tabăra de la Nahr el-Bared (Liban) prin Agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA) – 100,000 Euro

 

Haiti: 50,000 EUR

 • Ajutor umanitar, contribuţie la PAM ca răspuns la Apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie 2010 – 50,000 Euro

 

Pakistan: 100,000 EUR

 • Ajutor umanitar, contribuţie la Apelul de urgenţă al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) ca urmare a inundaţiilor din Pakistan din 2010 – 100,000 Euro

 

IV. Contribuţii pentru alte proiecte:

 • Cursul de reconstrucţie post-conflict: Curs implementat de MAE în colaborare cu PNUD România, aflat la a doua ediţie – 50,000 Euro

 

VI. Contribuţii către organizaţii multilaterale (fără destinaţie geografică specifică): 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD): 100.000 Euro

 • Fondul Educaţie pentru Toţi – 50,000 Euro
 • Fondul pentru combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei – 50,000 Euro


Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU): 170.000 Euro

 • Contribuţie la Fondul Special pentru Schimbări Climatice (FSSC/UNFCCC) – 100,000 Euro
 • Contribuţie la Fondul cu destinaţie specială al Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă – 20,000 Euro
 • Contribuţie la Fondul Naţiunilor Unite pentru situaţii de urgenţă (CERF) – 50,000 Euro

 

V.    Contribuţii pentru acţiuni în domeniul educaţiei pentru dezvoltare şi sensibilizării publice:

 • Participarea României la Zilele Europene ale Dezvoltării  (Bruxelles, 6-7 decembrie 2010) – 10,545 Euro

 

În baza informaţiilor de mai sus, ajutorul umanitar de urgenţă acordat în 2010 din bugetul ODA al MAE a fost de 200,000 Euro, representȃnd 5,3 % din bugetul total ODA şi fiind defalcat după cum urmează:

 • Haiti: Ajutor umanitar, contribuţie la PAM ca răspuns la Apelul de urgenţă al ONU în urma cutremurului din luna ianuarie  2010 – 50,000 Euro
 • Pakistan: Ajutor umanitar, contribuţie la Apelul de urgenţă al CICR ca urmare a inundaţiilor din Pakistan din 2010 – 100,000 Euro

 • Contribuţie la Fondul Naţiunilor Unite pentru situaţii de urgenţă (CERF) – 50,000 Euro


Abrevieri

BERD – Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

BM – Banca Mondială

CERF – Fondul ONU de Reacţie Rapidă în Cazuri de Urgenţă

CICR – Comitetul Internaţional al Crucii Roşii

GTZ – Socitatea Germană pentru Cooperare Tehnică

FAO – Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură

FSSC – Fondul Special pentru Schimbări Climatice

ODA – Asistenţa oficială pentru dezvoltare (Official Development Assistance)

MAE – Ministerul Afacerilor Externe

MAI – Ministerul Administraţiilor şi Internelor

PAM – Programul Alimentar Mondial

PNUD – Programul ONU pentru Dezvoltare

ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite

SIDA – Agenţia Suediei pentru Dezvoltare Internaţională

UNFCCC – Convenţia ONU pe Schimbări Climatice

UNODC – Oficiul ONU pentru Droguri şi Crimă

UNRWA - Agenţia ONU pentru Refugiaţii Palestinieni din Orientul Mijlociu

 

I. Contribuţii în beneficiul statelor prioritare

Republica Moldova: 138,686 Euro

 • Proiect de consolidare a capacităţii administrative a autorităţilor din Republica Moldova pentru asigurarea transferului prestaţiilor de securitate socială, realizat în cooperare cu Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) – 100,000 Euro
 • Programul de formare al formatorilor în domeniul managementului şi securităţii frontierelor, program pentru 15 state eligibile ODA din Asia (inclusiv Afghanistan), pentru Irak, Republica Moldova şi Georgia (gestionat de OIM – buget 343,592 USD (aproximativ 250,000 Euro), din care, pentru Republica Moldova, 53,000 USD (aproximativ 38,686 Euro

 

Georgia: 443,145 Euro

 • Proiectul privind „Evaluarea competitivităţii comerciale şi a potenţialului de export şi realizarea unui program de dezvoltare a Georgiei”. Proiectul a fost implementat împreună cu Centrul de Comerţ Internaţional (ITC Geneva) – 93,145 Euro
 • Proiect privind reconstrucţia Georgiei, cu accent pe reconstrucţia infrastructurii contribuţia României fiind defalcată după cum urmează: o contribuţie de 50,000 Euro la bugetul general anual al UNHCR pentru Georgia, o contribuţie în valoare de 300,000 Euro la un proiect privind stabilizarea condiţiilor de viaţă ale persoanelor strămutate intern (IDPs), implementat de UNHCR Tbilisi – total 350,000 Euro

 

Serbia: 70,000 Euro

 • Contribuţie în valoare la bugetul UNHCR pentru Republica Serbia – 70,000 Euro

 

II. Contribuţii în beneficiul statelor în atenţie

Afghanistan: 100,000 Euro

 • Ajutor umanitar de urgenţă alocat prin Programul Alimentar Mondial (PAM) şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) – 100,000 Euro

 

III. Contribuţii în beneficiul regiunilor prioritare

Regiunea Mării Negre: 60,000 Euro

 • Contribuţie la organizarea ediţiei 2009 a Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră, proiect implementat de MAE în cooperare cu FOND şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România – 60,000 Euro

 

ASEM, Georgia, Irak şi Afganistan: 211,314 Euro

 • Programul de formare al formatorilor în domeniul managementului şi securităţii frontierelor, program pentru 15 state beneficiare de ODA din Asia (inclusiv Afghanistan), pentru Irak, Republica Moldova şi Georgia (program implementat de OIMg ş MAI) – buget 343,592 USD (aproximativ 250,000 Euro), din care, pentru statele menţionate cu excepţia Republicii Moldova, 290,592 USD (aproximativ 211,314 Euro)

 

IV. Contribuţii în beneficiul altor state

Pakistan: 50,000 Euro

 • Ajutor umanitar de urgenţă acordat prin CICR – 50,000 Euro

 

Teritorile Palestiniene: 100,000 Euro

 • Contribuţie la realizarea strategiei de securitate internă şi poliţie civilă pentru Teritoriile Palestiniene, în valoare de 100,000 Euro


Etiopia: 34,413 Euro

 • Contribuţia restantă la construcţia muzeului capodoperelor religioase şi istorice de la Axum (conform angajamentelor financiare asumate în 2008) – 34,413 Euro

 

V. Contribuţii la fonduri, programe şi agenţii internaţionale, cu destinaţie tematică

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU): 50,000 Euro

 • Fondul Naţiunilor Unite pentru Situaţii de Urgenţă (CERF) – 50,000 Euro

 

Banca Mondială (BM): 75,000 Euro

 • Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, gestionat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi dezvoltare (BIRD) – 75,000 Euro

 

Comisia Europeană (CE): 400,000 Euro

 • Trust Fund-ul „Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate” – 400,000 Euro

 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa (OCDE): 100,000 Euro

 • Contribuţia anuală a României pentru 2009 în contul programului Centrului de Dezvoltare (DEV) din cadrul OCDE, „Black Sea and Central Asia Initiative” (BfD) – 100000 Euro

 

În baza informaţiilor de mai sus, ajutorul umanitar de urgenţă acordat în 2009 din bugetul ODA al MAE a fost de 200,000 Euro, constituind 10,91% din bugetul ODA total şi fiind defalcat după cum urmează:

 • Pakistan (prin CICR) – 50,000 Euro
 • Afghanistan (prin PAM şi CICR) – 100,000 Euro
 • Fondul Naţiunilor Unite pentru Situaţii de Urgenţă (CERF) – 50,000 Euro

 

Abrevieri

BIRD – Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

BM – Banca Mondială

CERF – Fondul ONU de Reacţie Rapidă în Cazuri de Urgenţă

CICR – Comitetul Internaţional al Crucii Roşii

FOND – Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romȃnia

OCDE – Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa

ODA – Asistenţa oficială pentru dezvoltare (Official Development Assistance)

OIM – Organizaţia Mondială a Muncii

OIMg – Organizaţia Mondială pentru Migraţie

MAE – Ministerul Afacerilor Externe

MAI – Ministerul Administraţiilor şi Internelor

PAM – Programul Alimentar Mondial

ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite

UNDEF – Fondul ONU pentru Democraţie

UNHCR – Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi

 

I. Contribuţii în beneficiul statelor prioritare

Republica Moldova: 177,350 Euro

 • Contribuţie la proiectul de promovare a accesului la serviciile de bază, securitate şi integrare socială a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova,  implementat de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie  (UNFPA) – 40,000 Euro
 • Contribuţie către UNFPA pentru proiectul de asistenţă tehnică în domeniul electoral în vederea alegerilor din 2009, implementat de PNUD Moldova – 100,000 Euro
 • Contribuţie la proiectul de consolidare a capacităţii instituţionale pentru combaterea traficului de persoane în Republica Moldova, implementat de UNODC – 50,000 USD (aproximativ 34,200 Euro)
 • Finanţarea participării Republicii Moldova la Conferinţa de la Haga de drept Internaţional Privat – Comisia specială pentru Convenţiile privind apostila, obţinerea probelor, notificarea şi accesul la justiţie – 3,150 Euro

 

Georgia: 159,990 Euro

 • Finanţarea participării Georgiei la Conferinţa de la Haga de drept Internaţional Privat – Comisia specială pentru Convenţiile privind apostila, obţinerea probelor, notificarea şi accesul la justiţie – 3,150 Euro
 • Modernizarea unui amfiteatru în cadrul Universităţii de stat „Ivane Javakhishvili” din Tbilisi, care să poarte ulterior denumirea România – 10,000 USD (aproximativ 6,840 Euro
 • Ajutor umanitar de urgenţă alocat prin UNHCR şi Programul Alimentar Mondial (PAM), respectiv 100,000 Euro prin UNHCR şi 50,000 Euro prin PAM

 

Republica Serbia: 120,000 Euro

 • Contribuţie la proiectul de integrare a romilor în societatea sârbă - implementarea modelului românesc în 3 localităţi – implementat de UNFPA – 40,000 USD
 • Contribuţie la proiectul „Locuinţe adecvate şi soluţii de întreţinere pentru refugiaţii din Serbia”, implementat de UNHCR – 80,000 Euro

 

II. Contribuţii în beneficiul statelor în atenţie

Irak: 30,000 Euro

 • Program de pregătire-formare în domeniul statului de drept pentru personalul irakian în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, organizat la Bucureşti sub egida Misiunii EUJUST-LEX – 30,000 Euro

 

Afganistan: 150,000 Euro

 • Contribuţie financiară la PAM pentru Afganistan – 150,000 Euro

 

III. Contribuţii în beneficiul regiunilor prioritare

Regiunea Mării Negre: 155,000 Euro

 • Finanţarea Forumului societăţii civile din Regiunea Mării Negre – 100,000 Euro
 • Contribuţie la bugetul Fondului de Dezvoltare a Proiectelor (BSECAO), respectiv finanţarea unui proiect de management al migraţiei, în valoare de 10,000 Euro şi a unui proiect privind întărirea capacităţii instituţionale şi a cooperării pentru controlul şi combaterea traficului transfrontalier cu deşeuri, în valoare de 10,000 Euro – 20,000 Euro
 • Contribuţie pentru lansarea studiului OCDE „Black Sea Central Asian Economic Outlook” – 35,000 Euro


Caucaz: 62,600 Euro

 • Seminar organizat la Bucureşti sub egida Consiliului Europei, între reprezentanţii societăţii civile din Armenia, Azerbaidjan şi Georgia – 50,000 Euro
 • Finanţare către UNODC a programului privind întărirea protecţiei martorilor în Caucazul de Sud (Armenia, Azerbaidjan şi Georgia) – 20,000 USD (12,600 Euro)

 

Europa de Sud-Est: 250,000 Euro

 • Contribuţie la Comitetul pentru Investiţii din Europa de Sud-Est (CIESE) – OCDE Investment Compact for South East Europe – 250,000 Euro

 

IV. Contribuţii în beneficiul altor state

Teritoriile Palestiniene: 34,200 Euro

 • Contribuţie la proiectul de extindere a Centrului medical din tabăra de refugiaţi Msherfeh (promovat de Agenţia Naţiunilor Unite pentru refugiaţii palestinieni - UNRWA) – 50,000 USD (aproximativ 34,200 Euro)

 

Birmania/Myanmar: 100,000 Euro

 • Ajutor umanitar de urgenţă acordat prin Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) – 100,000 Euro

 

China: 200,000 Euro

 • Ajutor umanitar de urgenţă acordat direct guvernului – 200,000 Euro

 

Africa - fonduri în valoare totală de 60,587.83 Euro

Libia: 45,000 Euro

 • Program de pregătire profesională a 10 diplomaţi libieni în cadrul Institutului Diplomatic Român (IDR) – 45,000 Euro

Etiopia: 15,587.83 Euro

 • Construirea unui muzeu al capodoperelor religioase şi istorice la Axum – 15.587,83 Euro*

*Valoare totală a acordului de finanţare încheiat cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului din Etiopia a fost de 50,000 Euro, plata efectuându-se în două tranşe, din bugetul ODA pentru 2008 şi 2009.

 

V. Contribuţii la fonduri, programe şi agenţii internaţionale, cu destinaţie tematică

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU): 263,680 Euro

 • Contribuţie la Fondul UNODC (Oficiul ONU pentru Droguri şi Crimă) pentru obiective generale – 20,000 USD (aproximativ 13,680 Euro)
 • Fondul special pentru schimbări climatice (FSSC/UNFCCC) – 100,000 Euro
 • Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) – 50,000 Euro
 • Fondul Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF) – 100,000 Euro

 

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC): 50,000 Euro

 • Fondul Global de Investiţii pentru Agenda DOHA  – 50,000 Euro

 

Banca Mondială (BM): 100,000 Euro

 • Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei (BIRD) – 50,000 Euro
 • Fondul Educaţie pentru Toţi (BIRD) – 50,000 Euro

 

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE): 10,000 Euro

 • Fondul pentru diversificarea observatorilor electorali al Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODHIR) – 10,000 Euro

               

 

În baza informaţiilor de mai sus, ajutorul umanitar de urgenţă acordat în 2008 din bugetul ODA al MAE a fost de 450,000 Euro, constituind 23,39% din bugetul ODA total, fiind defalcat după cum urmează:

 • Birmania/Myanmar (prin OMS) – 100,000 Euro
 • China (direct guvernului) – 200,000 Euro
 • Georgia (contribuţii prin PAM şi UNHCR) – 100,000 Euro prin UNHCR şi 50,000 Euro prin PAM


Abrevieri

BIRD – Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

BM – Banca Mondială

BSECAO – Studiu Economic în Regiunea Mării Negre şi a Asiei Centrale

CERF – Fondul ONU de Reacţie Rapidă în Cazuri de Urgenţă

CIESE – Comitetul pentruInvestiţii în Europa de Sud-Est

FSSC – Fondul Special pentru Schimbări Climatice

IDR – Institutul Diplomatic Român

OCDE – Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa

ODA – Asistenţa oficială pentru dezvoltare (Official Development Assistance)

ODHIR – Oficiul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului

OHCHR – Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului

OMC – Organizaţia Mondială a Comerţului

OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii

MAE – Ministerul Afacerilor Externe

PAM – Programul Alimentar Mondial

PBF – Fondul ONU pentru Consolidarea Păcii

PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite

OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

UNDEF – Fondul ONU pentru Democraţie

UNODC – Oficiul ONU pentru Droguri şi Crimă

UNESCO – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

UNFCCC – Convenţia ONU pe Schimbări Climatice

UNFPA – Fondul ONU pentru Populaţie

UNICEF – Fondul ONU pentru Copii

UNRWA – Agenţia ONU pentru Refugiaţii Palestinieni în Orientul Mijlociu

UNHCR – Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi

 

I. Contribuţii în beneficiul statelor prioritare

Republica Moldova: 996,864 Euro

 • Dezvoltare socială: „Better Opportunities for Youth and Women”, în cadrul proiectului fiind finanţat un Centru de Reintegrare Socială în raionul Teleneşti  – 400,000 Euro
 • Administraţie publică locală: „Integrated Local Development Strategies” – 160,000 Euro
 • Societate civilă: „Civil Society Organization Development” – 140,000 Euro
 • Sisteme de furnizare a apei în zonele rurale: „Drinking water supply systems in rural areas” – 100,000 Euro
 • Ca urmare a implementării proiectului SNIECODA în 2009, a fost realocată, din bugetul acestui program, suma de 150,000 USD (aproximativ 115,000 Euro), fonduri transferate către PNUD Moldova în vederea implementării unui program de cooperare între reprezentanţii societăţii civile din cele două state în domeniul drepturilor omului;
 • Dezvoltarea unui sistem informaţional integrat pentru violenţa domestică, implementat de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) pentru acţiuni în Republica Moldova – 81,864 Euro

 

Georgia: 692,000 Euro

 • Dezvoltarea regională în regiunea Kakheti: „Regional Development in Kakheti Region” – 150,000 Euro
 • Dezvoltarea economică a regiunii autonome Adjara: „Economic Development in the Autonomous Republic of Adjara” – 150,000 Euro
 • Ca urmare a implementării programului SNIECODA, în 2009, a fost realocată, din bugetul acestui program, suma de 250,000 USD (aproximativ 192,000 Euro), fonduri transferate către PNUD Georgia în vederea implementării unui program de cooperare între reprezentanţii societăţii civile din cele două state
 • Contribuţie la Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) - Programul pentru refugiaţi/ persoane strămutate în Georgia – 100,000 Euro
 • Contrubuţie la Programul Alimentar Mondial al ONU (PAM) - Operaţiunea pentru Georgia – 100,000 Euro

 

Republica Serbia:  418,136 Euro

 • Întărirea statului de drept: „Transitional Justice-War Crimes Trials and Notions of Justice” – 200,000 Euro
 • Întărirea reţelelor financiare în mediul rural: „Strengthening of Rural Capital and Networks” – 200,000 Euro
 • Contribuţia la integrarea minorităţii rome în societatea sârbă – modelul României de implementare în trei oraşe (implemantată de UNFPA – 25,000 USD (aproximativ 18,136 Euro)

 

II. Contribuţii în beneficiul altor state/regiuni

Orientul Mijlociu: 150,000 Euro

 • Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţii Palestinieni în Orientul Mijlociu (UNRWA) – 150,000 Euro

 

III. Educaţie pentru dezvoltare şi creşterea conştientizării

 • Program de educaţie şi informare în domeniul dezvoltării şi de creştere a capacităţii instituţionale a României în materie de asistenţă pentru dezvoltare - Proiectul SNIECODA - în valoare finală (urmare a deciziei de realocare a unor fonduri rămase nefolosite, luată în 2009) de 518,000 Euro. Programul a fost implementat în parteneriat cu PNUD România

 

IV. Contribuţii la fonduri, programe şi agenţii internaţionale, cu destinaţie tematică

Organizaṭia Naṭiunilor Unite (ONU): 1,200,000 Euro

 • Fondul Naţiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (PBF) – 100,000 Euro
 • Fondul Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF) – 200,000 Euro
 • Fondul Naţiunilor Unite de reacţie rapidă în cazuri de urgenţă (CERF) – 250,000 Euro
 • Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) – 200,000 Euro
 • Fondul Special al Naţiunilor Unite pentru Schimbări Climatice (FSSC/UNFCCC) – 100,000 Euro
 • Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) – 100,000 Euro
 • Fondul Naţiunilor Unite pentru Asistenţă Electorală – 150,000 Euro
 • Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) – 100,000 Euro

 

Banca Mondială (BM): 600,000 Euro

 • Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei (gestionat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - BIRD) – 300,000 Euro
 • Fondul Educaţie pentru Toţi (gestionat de BIRD) – 300,000 Euro

 

Organizaṭia Mondială a Comerṭului (OMC): 100,000 Euro

 • Fondul Global de Investiţii pentru Agenda DOHA – 100,000 Euro

 

În baza informaţiilor de mai sus, ajutorul umanitar de urgenţă acordat în 2007 din bugetul ODA al MAE a fost de 250.000 Euro, constituindu-se drept contribuţie la Fondul Naţiunilor Unite pentru situaţii de urgenţă (CERF). Procentual, este vorba de 5,34% din totalul bugetului ODA pentru anul menţionat.


Abrevieri

BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

BM – Banca Mondială

CERF – Fondul ONU de Reacţie Rapidă în Cazuri de Urgenţă

FSSC – Fondul Special pentru Schimbări Climatice

ODA – Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare (Official Development Assistance)

OHCHR – Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului

OMC – Organizaţia Mondială a Comerţului

MAE – Ministerul Afacerilor Externe

PAM – Programul Alimentar Mondial

PBF – Fondul ONU pentru Consolidarea Păcii

PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite

UNDEF – Fondul ONU pentru Democraţie

UNESCO – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

UNFCCC – Convenţia ONU pe Schimbări Climatice

UNFPA – Fondul ONU pentru Populaţie

UNICEF – Fondul ONU pentru Copii

UNRWA – Agenţia ONU pentru Refugiaţii Palestinieni din Orientul Mijlociu

UNHCR – Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi

 

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii