Se incarca...

Cadrul legal

Cadrul legal privind finanțarea pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare pentru dezvoltare este reprezentat de: Legea 213/2016 care reglementează acțiunile de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară finanțate din bugetul de stat al României, cadrul programatic și instituțional, precum și cadrul de finanțare și implementare în domeniul politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară.

Cadrul instituțional


Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare RoAid asigură atât planificarea programatică în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, cât şi implementarea proiectelor de cooperare pentru dezvoltare. Agenţia îndeplinește atribuţii precum programarea bugetului, execuţie bugetară, monitorizare, evaluare şi raportare către instituţiile naţionale şi organizaţiile internaţionale a acţiunilor întreprinse de România (Legea 213/2016, art. 5(2)). Organizarea și funcționarea Agenției RoAid sunt reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 1006/2016 și prin Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției.


Comitetul Consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară are atribuţii în domeniul asigurării unităţii planificării strategice şi stabilirii priorităţilor în activităţile desfăşurate de statul român. Din Comitet fac parte reprezentanţi ai instituţiilor specializate, societăţii civile, mediului academic şi al celui de afaceri (Legea 213/2016, art.7). Înființarea Consiliului Consultativ este reglementată prin Hotărârea de Guvern 678/2017.

Ministerul Afacerilor Externe este coordonatorul politicii de cooperare pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară a României. Acesta urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi angajamentelor internaţionale de dezvoltare asumate de către statul român, raportează anual Guvernului activităţile realizate şi încheie acorduri de finanţare cu beneficiarii programelor (Legea 213/2016, art.5(1) ). 


Cadrul programatic


Programul multianual strategic de cooperare pentru dezvoltare

 • În conformitate cu principiile şi obiectivele, Programul cuprinde priorităţile tematice şi geografice de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, precum şi modalităţile de implementare.
 • Programul se elaborează de către M.A.E., cu consultarea Comitetului consultativ, pentru o perioadă de 4 ani. Programul se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


Planul anual de cooperare pentru dezvoltare

 • Planul cuprinde obiectivele anuale de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, precum şi modalităţile de implementare.
 • Planul se elaborează de către M.A.E., după consultarea Comitetului consultativ. Planul se supune spre aprobare Guvernului, prin notă de informare.


Cadrul de finanțare și implementare


Fondurile alocate pentru activităţile de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară pot fi utilizate conform următoarelor modalităţi:

 • Implementare directă (Legea 213/2016, art. 12) - realizată prin:
  • Achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii
  • Donații
  • Transfer de expertiză către beneficiari
  • Acordarea de burse de studiu și cercetare;
 • Implementare indirectă (Legea 213/2016, art. 13-15) - prin transfer de fonduri către beneficiari, în temeiul unui acord de finanțare sau pe baza unui ordin de ministru. Poate consta în:
  • Granturi - contribuţii financiare directe, acordate în urma unei proceduri competitive de selecţie a beneficiarilor (Legea 213/2016, art. 16);
  • Sprijin bugetar direct - transferul de resurse financiare către entităţi de drept public din alte state pentru atingerea unor obiective (Legea 213/2016, art. 17);
  • Contribuții voluntare - acordate unei organizaţii internaţionale sau unei entităţi administrate de aceasta, putând fi neafectate sau afectate unei anumite destinaţii (Legea 213/2016, art. 18).

Procedurile specifice pentru finanţarea şi implementarea cooperării pentru dezvoltare sunt reglementate prin Hotărârea de Guvern 690/2017 privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.

×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii