Se incarca...

Instituții partenere

Alături de alte instituții guvernamentale din țară, RoAid împărtășește experiența de tranziție a României partenerilor care traversează procese similare.

Rolul Agenției României de cooperare internațională pentru dezvoltare (RoAid)

În noiembrie 2016, legea nr. 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară a fost aprobată de Parlamentul României. Legea include crearea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Asistență Umanitară, RoAid, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea MAE.

Organizarea și funcționarea Agenției RoAid este reglementată prin hotărârea de guvern nr. 1006/2016.

Cele mai importate atribuții ale Agenției RoAid sunt:

a) implementarea de proiecte în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare;

b) asigurarea expertizei de specialitate în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară - studii, analize, lucrări de specialitate;

c) facilitarea transferului de expertiză din cadrul instituțiilor și autorităților publice către statele beneficiare;

d) monitorizarea și evaluarea proiectelor și programelor derulate prin intermediul Agenției;

e) asigurarea vizibilității acțiunilor în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare.

Agenția este condusă de un director general și este finanțată din subvenții acordate de la bugetul de stat și din venituri proprii.


Rolul instituțiilor guvernamentale

Instituțiile guvernamentale contribuie la implementarea programelor RoAid prin propriile proiecte în țări în curs de dezvoltare sau prin contribuții la organizații internaționale.Rolul Consiliului Consultativ


RoAid se consultă regulat cu instituțiile guvernamentale, în special în cadrul Consiliului Consultativ. Consiliul are rolul de a:

  • asigura unitatea planificării strategice şi coerenţa de ansamblu a aplicării politicii naţionale de cooperare pentru dezvoltare;
  • contribui la eliminarea redundanţelor funcţionale şi a evita posibilele suprapuneri de competenţe;
  • încuraja diseminarea informaţiilor relevante în domeniu, dialogul, mobilizarea resurselor și cooperarea cu factorii interesaţi;
  • face propuneri privind cadrul legislativ în domeniu.×

This website uses cookies. By continuing to use this website you are agreeing to its use of cookies.

Details