Category Archive : Noutati

Orașul Alexandria din Egipt are un potențial considerabil de creștere economică prin intermediul dezvoltării sustenabile a turismului, bazat pe valorificarea bogățiilor sale naturale, culturale și istorice.

Acestea sunt câteva din constatările Studiului de Impact – Faza 1 privind dezvoltarea turismului în orașul Alexandria din Egipt, realizat de Datacom SRL, printr-un grant acordat de Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare.

Proiectul reprezintă cea de-a doua fază a celei începute în 2018 în cadrul programului pilot de testare a parteneriatului cu sectorul privat și se bazează pe solicitările beneficiarului final - Guvernoratul Alexandria.

Potrivit solicitării beneficiarului, studiul este însoțit de un film de prezentare turistică a Alexandriei, care va contribui la promovarea orașului.  Punerea în aplicare a proiectelor RoAid în conformitate cu managementul bazat pe rezultate permite analiza, monitorizarea și adaptarea în funcție de nevoile beneficiarului final pentru o dezvoltare sustenabilă.

Unii dintre factorii identificați ca bariere în calea dezvoltării turismului sunt lipsa marketingului internațional pentru Alexandria ca destinație turistică majoră, lipsa coordonării dintre agențiile de turism locale și alte agenții de turism pentru a organiza vizite mai lungi de o zi în oraș. Alți factori care pot limita creșterea turismului în oraș sunt lipsa de personal calificat pentru a oferi servicii de calitate pentru turiști și lipsa de divertisment de noapte în comparație cu alte orașe din Egipt.

Sunt necesare investiții majore pentru a stimula turismul de zi, pentru a genera venituri mari pentru economia locală și dezvoltarea de activități de agrement la standarde ridicate.

Raportul se bazează pe interpretarea informațiilor disponibile și a datelor cu caracter general despre orașul Alexandria, completate cu informații și date colectate de consultați pe teren și prin discuții cu autoritățile guvernamentale din provincia Alexandria, cu oficiali și experți de la Academia Arabă pentru Știință, Tehnologie și Transport Maritim (AASTMT), cu autoritățile portuare și cu alte părți interesate.

Rezultatul Studiului de Impact - Faza 1 va sta la baza demersurilor ce urmează a fi efectuate în etapa următoare a proiectului, pentru găsirea de soluții la problemele ridicate și pentru pregătirea unei strategii pentru atingerea rezultatelor.

 

Directorul General al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), Cătălin Harnagea, a avut marți, 11 februarie, la sediul agenției, o întrevedere cu Dima Al-Khatib, reprezentanta Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din Republica Moldova. La întâlnire a participat și Valeria Ieșeanu, șefă de programe la PNUD.

În cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte privind cooperarea pentru dezvoltare în Republica Moldova în domenii precum buna guvernare, consolidarea capacităților instituționale, asistență tehnică, migrație, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea comerțului și schimbările climatice.

Reprezentanta ONU a menționat că PNUD Moldova sprijină în prezent Republica Moldova în realizarea primului raport de Evaluare Națională Voluntară (ENV) a implementării Agendei 2030. Susținerea oficială a raportului va avea loc în iulie 2020, în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă, care va avea loc sub auspiciile Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite (ECOSOC).

Directorul General Cătălin Harnagea și-a manifestat interesul în vederea stabilirii unei colaborări între RoAid și PNUD Moldova pentru realizarea unor proiecte comune în Republica Moldova și a salutat propunerea de a prioritiza domeniile educației, sanitației și igienei, dar și alte domenii de dezvoltare în funcție de evoluțiile socio-economice actuale din această țară.

Cei doi oficiali au agreat să analizeze în perioada următoare modalitățile concrete ale colaborării între cele două părți.

O delegație a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, condusă de directorul general adjunct Cezar Cătălin Marin, a efectuat o vizită de lucru la Cernăuți, Ucraina, pentru a constata încheierea lucrărilor de renovare și modernizare din cadrul Spitalului regional de Oncologie. Lucrările au fost realizate în baza acordului de finanțare semnat cu autoritățile ucrainiene în decembrie 2018.

Medicul-șef al Spitalului de Oncologie, Ilia Tașciuc, a mulțumit României ca stat donator pentru susținere și pentru sprijinul financiar atât de necesar. Partea română a fost informată că noua secție de radiologie funcționează de mai bine de două săptămâni. 

Potrivit consulului general al României la Cernăuți, E.S. Irina Loredana Stănculescu, acest proiect este unul de valoare în relația bilaterală dintre România și Ucraina, fiind un de exemplu de urmat în viitor.

Totodată, delegația RoAid a adus secției de radiologie televizoare moderne pentru dotarea saloanelor spitalului, acestea fiind oferite Agenției RoAid de către mediul de afaceri din România.

Sursa: BucPress

BucPress TV: Cernăuți: 75 mii de euro investite de România în reparația Spitalului de Oncologie

BucPress TV: Cernăuți: 75 mii de euro investite de România în reparația Spitalului de OncologieLa Spitalul de Oncologie din Cernăuţi a avut loc o întâlnire de lucru, la care a fost constatat faptul că cele 75 mii de euro oferite de Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare RoAid, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din România, au fost cheltuite conform planului, iar proiectul de renovare și modernizare a secției de radiologie a spitalului a fost încheiat cu succes, notează Agenția BucPress din Cernăuți.

Publicată de Centrul Media BucPress Cernăuți pe Vineri, 17 ianuarie 2020

Cea de-a doua ediție a proiectului "Sprijin oferit în implementarea pachetului substanțial al NATO privind Georgia" a ajuns la final. Obiectivul proiectului din acest an a constat în achiziționarea a 10  echipamente individuale de scufundare pentru Garda de Coastă din cadrul Poliției de Frontieră din Georgia.

Echipamentele vor fi utilizate de către ofițerii poliției de frontieră care lucrează în misiuni de salvare/căutare în mediul acvatic.

Proiectul este finanțat de Guvernul României și face parte din Planul Anual al RoAid pentru cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară pentru 2019, implementat în cadrul ODD 16 (obiectivul de dezvoltare durabilă): Pace, Justiție și Instituțiile eficiente.

Diplomați din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova participă la cursul de formare profesională DiploRegioRM@IDR, organizat în perioada 15-19 decembrie 2019 de MAE și Institutul Diplomatic Român la București.

Misiunea beneficiază de sprijinul RoAid, prin Fondul de Mobilitate pentru Experți.

În cadrul training-ului vor fi prezentate bunele practici ale României în domenii de interes pentru diplomații din Republica Moldova, cu accent pe integrarea europeană.

În perioada 26-27 noiembrie 2019, o delegație formată din șapte reprezentanți ai Consiliului Concurenței al Republicii Moldova a participat la un schimb de experiență în cadrul unui seminar de instruire în domeniul ajutorului de stat organizat de Consiliul Concurenței din România.

Misiunea s-a realizat cu sprijinul RoAid, prin intermediul Fondului de Mobilitate pentru Experți.

Seminarul a urmărit aprofundarea cunoștințelor de aplicare a legislației în domeniul ajutorului de stat, combinând elemente teoretice și practice, prin exemplificarea exhaustivă a legislației în domeniu.

Delegația moldoveană a avut, totodată, ocazia să efectueze o vizită la Ministrul Finanțelor Publice din România, pentru a cunoaște experiența României în domeniul evaluării și monitorizării ajutoarelor de stat și alinierea schemelor de ajutor de stat existente.

Ținând cont de experienţa avansată a Consiliul Concurenţei din România precum și de angajamentele asumate în Acordul de Asociere Republica Moldova-UE, diseminarea experienței a contribuit la preluarea bunelor practici europene în domeniu cu scopul îmbunătățirii mediului concurențial din Republica Moldova.

În data de 9 decembrie, Directorul General al RoAid Cătălin Harnagea și președintele KEXIM Moon-kyu Bang au semnat la Seul, în Coreea de Sud, un Memorandum de Înțelegere între Agenția de Cooperare Internațională a României (RoAid) ș Banca de Export-Import a Coreei de Sud (KEXIM).

Memorandumul are ca obiectiv consolidarea relațiilor româno-coreene pentru derularea unor proiecte comune de dezvoltare în țări din Africa, Orientul Mijlociu, regiunea Mării Negre, Europa de Est și Balcanii de vest.

Totodată, prin memorandumul de înțelegere, RoAid și KEXIM vor colabora pentru a-și împărtăși cunoștințele și experiența în sprijinirea programelor de dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice și al infrastructurii.

KEXIM a fost însărcinat să opereze Fondul de cooperare pentru dezvoltare economică (EDCF) de către guvernul coreean pentru a oferi sprijin în construirea infrastructurii socioeconomice în țările în curs de dezvoltare.

A 13-a ediţie a programului de pregătire „Reconstrucție şi stabilizare post-conflict” a avut loc loc în perioada 24 - 30 noiembrie 2019, la sediul Uniunii Africane din Adis Abbeba, Etiopia, fiind prima ediție organizată pe continentul african.

Programul a fost organizat de Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe din România și Uniunea Africană.

La curs au participat specialiști din mai multe țări africane (Camerun,  Republica Centraafricană, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Etiopia) cu profile profesionale diverse, de la ingineri, universitari, militari, până la specialiști în asistență umanitară, logistică, dezarmare, stabilizare și protecția copiilor în zone de conflict.

Delegația RoAid care a asigurat suportul logistic pentru implementarea programului a fost alcătuită din Tudor Tim Ionescu, Șeful Serviciului Implementare Proiecte și Aida Carla Modrișan, manager de proiect.

Training-ul a fost susținut de Robert Adam, expert al Ministerului Afacerilor Externe, Garrett Thomas, Secretar General al coaliției interguvernamentale ”Community of Democracies” din SUA,  Prof. Dr. Sergiu Micșoiu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca,  Daniel Homorodean, președintele platformei „Cluj IT” și Sorin Ioniță, Directorul  Expert Forum (EFOR).

Programul a urmărit dezvoltarea capacităților în situații post-conflict și consolidarea cunoștințelor în ceea ce privește obiectivele și instrumentele politicii UE pentru Africa, cadrul instituțional al Uniunii Africane pentru stabilizare și reconstrucție, contextul politic și de securitate și combaterea terorismului și a corupției.

În data de 5 decembrie a fost semnat un memorandum de înțelegere, pe cinci ani, între Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Agenția pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență în Caz de Dezastre din Caraibe (CDEMA). Ceremonia de semnare a avut loc în Sint Maarten, la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Caraibiene privind gestionarea dezastrelor, organizată de CDEMA.

După ceremonia de semnare a avut loc o reuniune între reprezentanții RoAid, DSU și CDEMA, respectiv Dr. Raed Arafat, secretar de stat și șef al DSU, Cătălin Harnagea, director general al RoAid, Elizabeth Riley, Director Executiv Adjunct al CDEMA și Andria Grosvenor, Director de Planning & Business Development la CDEMA. În cadrul reuniunii s-au discutat perspectivele de colaborare în 2020 și orizontul de planificare pentru viitoarele activități comune.

Memorandumul de înțelegere dintre RoAid, DSU și CDEMA vizează consolidarea cooperării dintre sistemele naționale de protecție civilă din România și statele insulare din Caraibe. Totodată, reafirmă angajamentul României de a sprijini eforturile statelor insulare din Caraibe de a-și atinge obiectivele de dezvoltare și a-și reduce vulnerabilitatea la dezastre, valorificând expertiza românească în domeniul reducerii riscului de dezastre și managementului situațiilor de urgență.

În cadrul sesiunii plenare a Conferinței Caraibiene privind gestionarea dezastrelor, Dr. Raed Arafat a susținut o prezentare privind protecția civilă prin sisteme consolidate de avertizare timpurie. Secretarul de stat a vorbit despre importanța campaniilor publice pentru creșterea gradului de conștientizare a populației în caz de urgență la cutremur, inundații sau incendii. În cadrul prezentării a prezentat și caravana „Fii pregătit”, campania „Nu tremur la cutremur” și sistemul RO-Alert.

Misiunea RoAid și DSU din Sint Maarten face parte din Programul de pregătire al RoAid privind reducerea riscului de dezastre și managementul de urgență, dedicat statelor insulare din Caraibe.

În data de 27 noiembrie, Directorul General Adjunct al RoAid, Cezar Cătălin Marin și directorul Agenției Israelului de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (Mashav), Excelența Sa Gil Haskel,  au participat la un dialogul bilateral care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Israel.

La reuniune au mai participat, din partea israeliană, directorii Mashav, diplomați de carieră, E.S. Irit Lilian, E.S. Yuval Fuchs, E.S. Irit Savion-Waidergorn și E.S. Shulamit Kurzon van Gelder, iar din partea română, Julien Șerban, manager de proiect în cadrul RoAid.

În cadrul dialogului bilateral care a durat aproximativ 3 ore, reprezentanții celor două agenții au trecut în revistă activitățile specifice derulate în regiune și la nivel internațional. Progresele făcute de Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din România în cei doi ani ai săi de activitate au fost apreciate de omologii israelieni.

Totodată, cele două părți au discutat despre palierele de cooperare în ajutorul umanitar și asistența oficială pentru dezvoltare vizând următoarele state: Georgia, Bosnia Herțegovina, Albania, Republica Moldova și Ucraina.

De comun acord, conducătorii agențiilor Mashav și RoAid au stabilit semnarea, la începutul anului 2020, a unui Memorandum, în vederea consolidării colaborării româno-israeliene în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support