Category Archive : Noutati

În data de 12 septembrie 2018, Cătălin Harnagea, Directorul General al RoAid, a avut o întrevedere la Viena cu Martin Ledolter, Director Executiv al Agenției austriece de Dezvoltare (ADA).

Scopul principal al reuniunii a fost de a explora posibilitatea de cooperare între cele două agenții internaționale de Dezvoltare, în cadrul procesului de implicare a sectorului privat în punerea în aplicare a asistenței oficiale pentru dezvoltare.

La reuniune au participat, de asemenea, Heinz Habertheuer, director al Departamentului de Programe și Proiecte Internaționale din cadrul ADA, Ilie Bănică, ministru plenipotențiar la Ambasada României în Austria și Raluca Niță, Project Manager la RoAid.

Discuția a vizat diverse posibilități de colaborare între RoAid și ADA, cum ar fi organizarea unei vizite a Dr. Gunter Schall, șef al unității Private Sector & Development, la sediul RoAid, în scopul de a împărtăși expertiza sa în domeniu, precum și un stadiu de pregătire pentru personalul RoAid la sediul ADA.

Totodată, directorul general al RoAid și-a exprimat interesul de a face posibilă implicarea sectorului privat din România în proiectele dezvoltate de agenția austriacă în Republica Moldova.

În data de 11 septembrie, Directorul General al RoAid Cătălin Constantin Harnagea s-a întâlnit cu Li Yong, director general al UNIDO, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială din Viena.

Scopul întrevederii a fost de a explora posibilitățile de colaborare între UNIDO și RoAid, în cadrul programului UNIDO pentru Republica Moldova 2019-2023, precum și pentru a analiza modalitățile și oportunitățile generale de cooperare.

Printre participanții la reuniune s-au mai numărat:
E.S. Cristian Istrate, Şeful Misiunii Permanente a României pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena;

   • E.S. Victor Osipov, Ambasadorul, Reprezentant permanent pe lângă Oficiul ONU şi Organizațiile Internaţionale de la Viena;
   •  Ciyong Zou, director al Departamentului de Programe, Parteneriate și Integrare, UNIDO;
   • Raluca Niță, Manager de proiect, RoAid;
   • Andre Arama, Consilier diplomatic la Misiunea permanentă a României pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena.

"Pe lângă un cadru general de cooperare, reuniunea vizează explorarea oportunităților concrete de parteneriat în cadrul proiectelor propuse în cadrul programului UNIDO în Republica Moldova", a declarat directorul general al UNIDO li Yong.

Lansată în mai 2019, Programul UNIDO din Republica Moldova urmărește să consolideze eforturile pentru o creștere durabilă și incluzivă, prin activități în varii domenii, inclusiv sporirea competitivității industriale; accesul pe piață; promovarea inovării și a investițiilor; ocuparea forței de muncă în comunitățile rurale, dezvoltarea antreprenorială și gestionarea durabilă a energiei și a mediului.

"România este un partener strategic de dezvoltare strategică al Republicii Moldova și regiunii mai largi", a declarat directorul general al RoAid, Cătălin Harnagea.

În zilele 11 și 12 iulie, Cezar Cătălin Marin, Director General adjunt al RoAid și Oana Gârbea, manager de proiect au participat Forumul politic ONU la nivel înalt de la New York privind Dezvoltarea Sustenabilă. Participarea la sesiunile de lucru a fost o bună oportunitate de a discuta chestiuni importante pe tema forumului:  "Empowering people and ensuring inclusiveness and equality".

Forumul politic ONU la nivel înalt de la New York privind Dezvoltarea Sustenabilă în 2019 s-a organizat sub auspiciile Consiliului Economic și Social al ONU.

Cu această ocazie, au fost revizuite în profunzime următoarele obiective:

 • Obiectivul 4: Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți.
 • Obiectivul 8: Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți.
 • Obiectivul 10: Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări
 • Obiectivul 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor
 • Obiectivul 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

Mai multe informații despre forum:  https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019

Directorul general adjunct al RoAid, Cezar Cătălin Marin, a participat la sesiunea plenară „Nexus umanitar - dezvoltare - pace și securitate” din cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, la invitația secretarului de Stat Maria Magdalena Grigore.

În cadrul sesiunii, directorul general adjunct al RoAid a ridicat tema rezolvării tensiunilor existente între legislația umanitară internațională și acțiunile de combatere a terorismului.

Cu ocazia reuniunii a fost semnat un memorandum de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, în vederea extidenderii proiectelor României de asistenţă pentru dezvoltare, asistenţă umanitară, pace şi securitate. Memorandumul a fost semnat de de secretarul de stat în MAE Maria Magdalena Grigore şi de asistentul secretarului general al PNUD, Mirjana Spoljaric.

Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) are loc la București, în perioada 26-29 august, cu tema ”Diplomaţia României: repere şi noi perspective”. În cadrul reuniunii se discută despre viitorul UE şi al rolului său global, relaţiile transatlantice, relaţiile cu vecinătatea estică, afacerile europene, relațiile politice şi economice ale României cu statele din spațiul Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, asistența umanitară şi dezvoltarea,  pacea şi securitatea la nivel mondial.

Detalii actualizate despre eveniment pot fi accesate la următorul link:  http://www.mae.ro/node/49816.

Între Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) s-a semnat astăzi, 31 iulie 2019, un protocol de colaborare în vederea promovării educației pentru dezvoltare și susținerea implicării mediului academic în proiecte de cooperare internațională pentru dezvoltare.

Directorul General al RoAid Cătălin Harnagea și vice-rectorul SNSPA Victor Negrescu s-au arătat deosebit de încântați de perspectivele de colaborare între cele două instituții, atât în ceea ce privește stagiile de practică și intership pe care studenții SNSPA le-ar putea urma în cadrul RoAid, cât și de posibilitatea organizării unui eveniment de tip Forum Academic cu scopul de a pune în contact mediul academic (studenți și cadre didactice) cu experți din domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și cu reprezentanți ai sectorului privat interesați să se implice în statele în curs de dezvoltare.

Protocolul de colaborare între cele două instituții are în vedere și îndeplinirea obiectivului strategic de a promova educația pentru dezvoltare și susținerea acțiunilor necesare pentru creşterea gradului de înţelegere la nivelul României, dar şi în alte state, a problemelor de dezvoltare internaţională, a interdependenţei dintre ţări, precum şi a activităţilor realizate în vederea adresării acestora.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative deține unicul masterat de profil din România care a aderat la Rețeaua Europeană European Association of Development Research and Training Institutes (EADI). Programul masteral “Development, International Cooperation and Humanitarian Aid” are o durată de 2 ani și se desfășoară în limba engleză, fiind destinat formării de specialiști în domeniu.

Grupul de lucru interministerial mixt România - Republica Moldova s-a reunit marţi, la Palatul Victoria, în cadrul întâlnirii fiind exprimat angajamentul ţării noastre de a continua şi aprofunda programele de cooperare vizând consolidarea instituţională, inclusiv prin participarea cu experţi.

"S-a convenit ca, în perioada imediat următoare, sprijinul României în vederea avansării parcursului european al Republicii Moldova să se concentreze prioritar asupra unor proiecte concrete în domeniul protecţiei mediului şi apelor, în domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii, afacerilor interne şi cooperării transfrontaliere, finanţelor publice, precum şi în domeniul telecomunicaţiilor. Totodată, a rezultat angajamentul României de a continua şi aprofunda programele de cooperare vizând consolidarea instituţională, inclusiv prin participarea cu experţi în domenii cheie din perspectiva reformelor asumate de Guvernul Republicii Moldova. De asemenea, a fost reconfirmată importanţa strategică a proiectelor de interconectare energetică".

Conform sursei citate, participanţii la reuniunea Grupului de lucru au analizat proiectele în curs de derulare "care necesită atenţie prioritară, în scopul generării unor beneficii directe pentru îmbunătăţirea vieţii tuturor cetăţenilor" Republicii Moldova. Totodată, au fost analizate modalităţile pentru lansarea de proiecte noi, pornind de la priorităţile Republicii Moldova şi în concordanţă cu obiectivul de susţinere a parcursului său european.

"De asemenea, a fost evidenţiată importanţa punerii în practică a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, precum şi a derulării proiectelor de asistenţă oficială pentru dezvoltare cu impact direct asupra calităţii vieţii cetăţenilor din Republica Moldova. Rezultatele reuniunii Grupului de lucru interministerial mixt vor face în perioada imediat următoare obiectul unor acţiuni coordonate ale ambelor părţi în perspectiva unei viitoare şedinţe comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova", reiese din comunicat.

Delegația RoAid a fost reprezentată la reuniunea grupului de lucru de Tudor Tim-I0nescu, Șef implementare proiecte.

Grupul de lucru interministerial mixt România - Republica Moldova a fost constituit urmare a acordului între prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, şi prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, realizat la Bucureşti, la 2 iulie, privind lansarea unui exerciţiu comun de identificare a domeniilor de interes imediat asupra cărora România îşi va concentra sprijinul pentru Republica Moldova.

Din partea Guvernului Republicii Moldova au participat Nicolae Popescu - ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Georgeta Mincu - ministrul Agriculturii, Dezvoltării regionale şi Mediului, Liliana Nicolaescu-Onofrei - ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, precum şi Ala Nemerenco - ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei sociale, alături de o echipă de experţi din mai multe ministere şi instituţii.

Guvernul României a fost reprezentat de Toni Greblă - secretarul general al Executivului, Teodor Meleşcanu - ministrul Afacerilor Externe, Petre Daea - ministrul Agriculturii şi Dezvoltării rurale, Marius Constantin Budăi - ministrul Muncii şi Justiţiei sociale, precum şi reprezentanţi la nivel de secretar de stat şi experţi ai altor ministere care derulează proiecte şi programe de cooperare cu Republica Moldova.

 

O echipă de specialiști în medicina de urgență din Muntenegru se află în România pentru un schimb de experiență cu omologii români de la Departamentul pentru Situații de Urgență  (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Această misiune este realizată în perioada 22-26 iulie, cu suportul RoAid, prin intermediul Fondului de Mobilitate pentru Experți.

Delegația muntenegreană va vizita obiective medicale din București și Târgu Mureș, inclusiv dispeceratul integrat, spitalul de urgență „Floreasca” și spitalul de copii „Grigore Alexandrescu” din București, Centrul de Training și Simulare Virtuală și  Spitalul de Urgență din Târgu-Mureș. Vizita se va încheia cu o întâlnire la Direcția Generală a Managementului Situațiilor de Urgență din cadrul DSU.

Secretarul de Stat, șeful DSU, dr. Raed Arafat a vorbit delegației despre sistemul de urgență din România, organizarea Departamentului pentru Situații de Urgență și a Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, proiectele derulate cu sprijinul fondurilor europene, achiziționarea de tehnică și echipamentele pentru salvatori.

Totodată, discuțiile au vizat și importanța deținerii sistemului RO-ALERT, un real ajutor pentru cetățeni, dar și aplicația DSU, extrem de populară în România, cu peste 700000 de utilizatori.

În perioada 22-26 iulie 2019 are loc misiunea de schimb de experiență a delegației Oficiului Național de Protecție Civilă din Tunisia la Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI România, cu sprijinul Fondului de Mobilitate pentru Experți.

În prima zi a vizitei delegația condusă de domnul Colonel-General Moez Dachraoui a fost primită de către Secretarul de Stat, șeful DSU, dr. Raed Arafat, în cadrul căreia s-a semnat un Memorandum de Înțelegere. Scopul Memorandum-ului este reprezentat de întărirea cooperarii româno-tunisiene în domeniul protecției civile, prin schimb de expertiză și bune practici, respectiv proiecte și activități comune.

Secretarul de Stat, șeful DSU, dr.Raed Arafat a vorbit delegației străine despre sistemul de urgență din România, lucrurile întreprinse atât de către Departamentul pentru Situații de Urgență cât și de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, proiectele derulate cu sprijinul fondurilor europene, achiziționarea de tehnică și echipamente pentru salvatori.

Totodată, în cadrul discuției, s-a vorbit despre importanța implementării sistemului RO-ALERT, ajutorul real adus prin tehnica de difuzare a mesajelor de avertizare de tip Cell Broadcast în România, mai ales în contextul de astăzi, unde fenomenele meteo extreme își fac din ce în ce mai des apariția. Secretarul de Stat, domnul dr.Raed Arafat a vorbit și despre aplicația DSU, extrem de populară în România, cu peste 700000 de utilizatori, care furnizează informații permanent despre alertele meteo emise de A.N.M., cele mai noi și mai de interes subiecte, restricții de drumuri și altele.

Vizita de lucru a implicat deplasări pe teren la nivel național pentru a vedea și a interacționa cu sistemul de urgență românesc (protecție civilă, asistență medicală de urgență, dispecerat integrat).

Agenda celor patru zile de lucru a inclus vizite în București la Departamentul pentru Situatii de Urgență, Dispeceratul Integrat, Spitalul de Urgență ”Floreasca”, Spitalul de Urgență ”Grigore Alexandrescu”, Inspectoratul General de Aviație și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Mureș: Dispeceratul Integrat, Centrul de Training și Simulare Virtuală, Sala de urgență de la Spitalul de Urgență din Târgu-Mureș.

Misiunea delegației din partea Oficiului Național de Protecție Civilă din Tunisia este organizată cu sprijinul Ambasadei României la Tunis și este finanțată prin intermediul Fondului de Mobilitate pentru experți, proiect implementat de Agenția de Cooperare Interanațională pentru Dezvoltare RoAid.

În zilele de 9 și 10 iulie are loc, la București, seminarul „Implicarea sectorului privat în proiecte de cooperare pentru dezvoltare-experiența germană”, organizat de Agenția română de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid, în colaborare cu Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ).

Seminarul are ca obiectiv prezentarea experienței germane în colaborarea dintre autoritățile federale și organizațiile sectorului privat în implementarea de proiecte de dezvoltare în peste 50 de țări în curs de dezvoltare de pe glob.

În cuvântul de deschidere, directorul general al RoAid, Cătălin Harnagea, le-a mulțumit invitaților germani pentru disponibilitatea de a împărtăși din experiența acumulată în dezvoltarea de proiecte AOD în parteneriat cu sectorul privat. Din această experiență România are de învățat pentru a dezvolta cu succes în viitor proiecte de mai mare anvergură, în beneficiul mutual al companiilor românești și al țărilor cu care România dezvoltă relații de cooperare pentru dezvoltare.

Reprezentanta MAE, Anca Jurcan, directoare a Unității Politici de Dezvoltare și Umanitare, a salutat la rândul său prezența experților germani la București și a prezentat, pe scurt, progresele pe care România le-a înregistrat în ultimii ani în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare.

La seminar vor susține prezentări experții germani Tania Fabricius, directoarea Direcției ECDE/DAC și Statistici AOD din Ministerul german pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Hubertus Graf von Plettenberg, director în cadrul Băncii Germane de Investiții și Dezvoltare (DEG/KFW), Patric Shirzadi, director în KFW – Banca germană de Dezvoltare și Felix Maximilian Wendt, expert al Agenției Germane pentru Cooperare Internațională (GIZ).

Participanții la seminar sunt reprezentanți de la Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației Naționale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și RoAid, precum și reprezentanți de la Banca de Export-Import a României EximBank și ai mediului de afaceri.

Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) derulează o treime din totalul asistenței oficiale pentru dezvoltare a Germaniei care se ridică anual la peste 22 de miliarde de eurp. Proiectele de dezvoltare ale BMZ se derulează în 50 de țări direct beneficiare și alte 32 de țări partenere.

În data de 18 iunie, Cezar Marin, Director General Adjunct al RoAid și Oana Cristina Gârbea, manager de proiect, alături de reprezentanți ai Ambasadei României la Amman, au vizitat Semiluna Roșie Iordaniană, la invitația președintelui organizației, Dr. Mohammad Mutlaq Al- Hadid.

Dr. Al-Hadid și-a exprimat aprecierea față de susținerea românească și a subliniat importanța ei într-un moment în care regiunea trece prin situații care necesită eforturi concertate în domeniul asistenței umanitare.

În acest sens, Cezar Marin a subliniat importanța consolidării cooperării dintre cele două țări, în special a rolului umanitar jucat de Semiluna Roșie iordaniană în sprijinul refugiaților, care reprezintă principalul obiectiv al parteneriatului României cu Semiluna Roșie.

În noiembrie anul trecut, E.S. Nicolae Comănescu, ambasadorul României la Amman, a inaugurat depozitul de stocuri strategice de prim ajutor, care a fost reabilitat și restaurat cu sprijinul RoAid.

Oaspeții și delegația însoțitoare au vizitat depozitul strategic al materialelor de prim ajutor, centrul de formare vocațională al Semilunei Roșii și centrul de cursuri profesionale destinat femeilor iordaniene și siriene.

La sfârșitul vizitei, dr. Hadid a prezentat plăcuța de apreciere a sprijinului și a efortului umanitar oferit de România.

Sursa foto: Semiluna Roșie din Iordania

previous arrow
next arrow
Slider
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support