Autor: admin_t

Astăzi, 4 iunie, a fost semnat acordul proiectului „Implementarea pachetului NATO pentru Georgia " (a doua ediție). Proiectul este derulat de RoAid în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din România și având ca beneficiar Poliția de Frontieră din Georgia.

Acordul a fost semnat de Cătălin Harnagea-Director General al RoAid, Cristian Cicu, director al Gărzii române de Coastă, Ionel Pavel-șef al Serviciului de Supraveghere şi Control Naval din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și de Teimuraz Kekelidze, șeful Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Georgia.

În timpul vizitei în Georgia, delegația română a fost însoțită de E.S. Liviu Horumba, ambasadorul României la Tbilisi.

Proiectul urmărește îmbunătățirea performanței structurilor specializate din Georgia în domeniile de compenteță pentru supravegherea frontierelor maritime, înscriindu-se în obiectivul de dezvoltare durabilă de asigurare a păcii, justiției și funcționării unor instituții eficiente în țările în curs de dezvoltare.

Astăzi, 3 iunie, la sediul RoAid, a avut loc întâlnirea directorului general adjunct, Cezar Cătălin Marin, cu Aous Qutaishat, consilier al președintelui Comisiei Electorale Independente din Iordania. Întâlnirea a avut ca obiectiv pregătirea demarării proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul asistenței electorale-continuarea parteneriatului și a proiectului implementat în 2018” (în baza unui memorandum de înțelegere semnat pentru o perioadă de 10 ani între Autoritatea Electorală Permanente din România și IEC-Comisia Electorală Independentă din Iordania). Proiectul este inclus în Planul Anual de cooperare internațională și asistență umanitară 2019.

Din partea RoAid au mai participat la întâlnire Vlad Șerban, Oana Gârbea, Angela Sima și Julien Șerban, manageri de proiect în cadrul agenției.

Comisia Electorală Independentă (CEI) din Iordania a fost, în anul 2018, partener împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) într-un proiect de asistență oficială pentru dezvoltare implementat cu sprijinul RoAid.

În anul 2019 se prevede continuarea acestei cooperări, care vizează transferul de expertiză de specialitate din domeniul electoral, în cadrul unor vizite de lucru și seminarii desfășurate la București și Amman.

Directorul general al Agenției RoAid, Cătălin Harnagea, s-a aflat în perioada 20-25 mai  într-o vizită de lucru la Lusaka, capitala Zambiei, pentru a discuta cu oficialitățile statului posibilitățile de derulare a unor proiecte de cooperare pentru dezvoltare.

Programul vizitei a cuprins întrevederi cu ministrul afacerilor externe Jospeh Malanji, cu ministrul administrației locale Vincent Mwale, cu secretarul permanent al ministerului dezvoltării locuințelor și infrastructurii Charles Mushota, cu Miles Bwalya Sampa, primarul orașului Lusaka, precum și cu Amos Chanda, asistent special al președintelui Zambiei.

Discuțiile au urmărit în principal sprijinul continuu față de Republica Zambia în vederea găsirii de soluții pentru modernizarea și salubrizarea principalelor arii urbane, în special a celor ghetoizate, din capitala republicii Zambia, Lusaka.

La baza discuțiilor au stat o serie de studii în curs de desfășurare efectuate de compania Premium Audit prin intermediul fondurilor acordate de către RoAid pentru proiectul „Dezvoltarea urbană curată și sigură a orașului Lusaka”.

Finalizarea studiilor (impactul, fezabilitatea) va putea conduce la punerea în aplicare a unor proiecte de modernizare, care vor dezvolta, la rândul lor, ariile care în prezent nu au acces la servicii de apă, salubrizare, eliminare a deșeurilor și igienă.

Accesul la sursele de apă sigure și sustenabile, salubritatea și practicile de igienă reduc subdezvoltarea, îmbunătățesc condițiile de trai, conduc la scăderea costurilor asistenței medicale și la scăderea numărului de epidemii în prezent foarte răspândite în orașul Lusaka.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

În zilele de 15, 16 și 17 mai a avut loc, la Roma, expoziția internațională în domeniul cooperării pentru dezvoltare EXCO 2019, organizată sub patronajul Ministerului italian al Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale, al Comisiei Europene și al Agenției italiene de Cooperare pentru Dezvoltare (AICS).

România a fost reprezentată la eveniment de o delegație a agenției RoAid condusă de directorul general adjunct Cezar Cătălin Marin. Din delegație au mai făcut parte Cosmin Ghițulescu, șeful Serviciului Financiar și Julien Șerban-Iliescu, manager de proiecte.

Tema expoziției a fost crearea de locuri de muncă și inovarea pentru dezvoltarea durabilă, reunind reprezentanți la nivel înalt din guvernul italian, Comisia Europeană, agenții de dezvoltare din spațiul UE, Banca Mondială, companii și bănci de investiții, fundații și organizații internaționale, centre de cercetare și universități etc. În cadrul sesiunilor s-a discutat despre oportunitățile de colaborare dintre actorii publici tradiționali și actorii privați care pot contribui la dezvoltarea durabilă prin investiții și inovație. Expoziția a avut în prim plan proiectele de dezvoltare din statele din Africa.

Totodată, s-a discutat despre rolul agențiilor de cooperare internațională pentru dezvoltare din spațiul UE în mobilizarea finanțărilor externe pentru proiectele de dezvoltare și pentru asistența umanitară.

Prezent la eveniment, directorul general al DG DEVCO din cadrul Comisiei Europene, Stefano Manservisi, a subliniat că agențiile de cooperare trebuie să se asigure că actorii sectorului privat implicați în proiectele de dezvoltare pot garanta solvență financiară (bankability).

Comisia Europeană a instituit, în 2017, Fondul European de Dezvoltare Durabilă (FEDD), un instrument pentru punerea în aplicare a Planului european de investiții externe (PIE), care sprijină investițiile în țările africane și în țările învecinate. Principalul obiectiv al planului este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030, prin stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice.Pornind de la alocarea unei sume 3,35 de miliarde de euro, Fondul intenționează mobilizarea unor investiții private de 44 de miliarde de euro, în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare stabilite de Agenda ONU 2030.

Portalul de Știri BucPres prezintă un reportaj de la spitalul regional de Oncologie din Cernăuți, Ucraina, acolo unde se desfășoară lucrările de renovare finanțate de România, prin intermediul Agenției RoAid.

Reportajul face referire la vizita doamnei Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți împreună cu domnul Ionel Ivan, ministru consilier, pentru a vedea cum decurg lucrările la fața locului și pentru a afla de ce ar mai avea nevoie Spitalul Oncologic din Cernăuți pentru a încheia lucrările de reparație și a da în exploatare secția de radiologie.

Astăzi, 8 mai, a avut loc o întâlnire a directorului general al agenției RoAid, Cătălin Harnagea, cu ambasadorul Mexicului la București, Excelența Sa Jose Guillermo Ordorica Robles, în vederea consolidării cooperării între România și Mexic în proiecte bilaterale de dezvoltare.

În cadrul întrevederii care a avut loc la sediul RoAid, Directorul General al agenției a prezentat stadiul proiectului de transfer de expertiză în domeniul combaterii crimei organizate, derulat pe parcursul acestui an în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției și instituții mexicane omoloage. S-a discutat, totodată, interesul ambelor părți de a iniția proiecte de dezvoltare în infrastructură, protecția mediului și energie.

Ambasadorul Mexicului a prezentat contextul geo-politic al țării sale, creat odată cu investirea unui nou guvern, care urmează să aprobe în perioada următoare un Plan Integral de Dezvoltare al țării. Noul Guvern este interesat să sprijine proiectele de dezvoltare în regiunile de sud ale Mexicului, aflate la granița cu El Salvador, Honduras și Guatemala, care pot ameliora condițiile socio-economice ale locuitorilor acestor regiuni și stopa procesul de migrație. Noul guvern este interesat și de atragerea de investiții în proiecte tehnologice, de prelucrare a lemnului și turism în peninsula Yucatan.

Întrevederea a avut loc în pregătirea unei vizite de lucru în Mexic, în perioada 24 – 28 iunie, a unei delegații formate din reprezentanți ai RoAid, Inspectoratului General al Poliției (IGPR) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).  Cu prilejul acestei vizite, delegația română va avea întâlniri cu oficiali mexicani în vederea dezvoltării unor proiecte în domeniul aplicării legii și combaterii crimei organizate (drogurilor, traficului de persoane și criminalității cibernetice).

România a fost reprezentată  la întâlnirea Rețelei Europene a Practicienilor în domeniul Cooperării pentru Dezvoltare care a avut loc la Bruxelles, în data de 30 aprilie 2019. Reprezentanții României au fost Olga Tudor din partea Ministerului Afacerilor Externe și Tudor Ionescu din partea Agenției RoAid.

Reuniunea a fost o oportunitate de a înțelege mai bine diferitele tipuri de nevoi ale statelor membre și ale agențiilor lor operaționale în materie de cooperare internațională pentru dezvoltare.

Reprezentanții statelor membre și-au exprimat interesul de a învăța unii de la alții și de a-și împărtăși cunoștințele și experiența cu privire la structurile instituționale interne de cooperare internațională dezvoltare.

Reuniunea a fost organizată în parteneriat cu Direcția Generală de Cooperare Internațională și Dezvoltare (DG Devco) din cadrul Comisiei Europene.

ETAPA 1: Analiza și proiecție nevoi identificate

Prezentul studiu a fost elaborat în cadrul executării de către IFC PARAGON FINANCIAL SRL, în calitate de Beneficiar, a obligațiilor asumate prin încheierea cu Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid a ACORDULUI DE FINANȚARE NR. 2585/04.10.2018/ ”Susținerea sistemului educațional RD Congo prin facilitarea obținerii de burse de studiu în România pentru studenții din republică - etapa 1: Analiza si proiecție nevoi identificate”, astfel cum a fost novat prin Contractul nr. 3829/19.12.2018.

O delegație a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid s-a aflat în data de 11 aprilie la Bruxelles, pentru o întrevedere cu reprezentanți ai Agenției Belgiene de Dezvoltare – Enabel, având ca scop o mai bună cunoaștere între cele două structuri guvernamentale.

Delegația română alcătuită din Cezar Cătălin Marin, director general adjunct, Cosmin Ghițulescu, director financiar și Julien Șerban Iliescu, manager de proiect, a purtat discuții cu Jean-Yves Saliez, Coordonator Parteneriate Globale și Christophe Maréchal, director de Operațiuni Enabel. La discuții a fost prezent și Cătălin Hrișcă în calitate de reprezentant al Ambasadei României la Bruxelles.

Reprezentanții Enabel au vorbit despre rolul de coordonare asumat de agenția belgiană după restructurarea instituțională din 2017, care a urmărit să crească impactul proiectelor de asistență pentru dezvoltare și să răspundă mai eficient la nevoile beneficiarilor. Cea mai mare parte a proiectelor Enabel se orientează către statele afectate de sărăcie extremă, instabilitate și violență, denumite state fragile, către care se alocă peste jumătate din bugetul de asistență oficială pentru dezvoltare.

Reprezentanții RoAid au prezentat structura și activitatea RoAid, cu accent pe calitatea și impactul proiectelor dezvoltate în Republica Moldova, Georgia, Caraibe și Iordania. Partea belgiană a fost deschisă propunerilor RoAid de a colabora în viitor, fiind interesată in special de țările în care România derulează proiecte de cooperare pentru dezvoltare și unde Enabel nu este activă.

La final, reprezentanții Enabel au vorbit despre importanța dialogului și a coordonării între structurile guvernamentale specifice din țările membre UE și, în acest sens, au recomandat RoAid să participe la reuniunile Rețelei Practicienilor în domeniul Cooperării Europene pentru Dezvoltare, rețea ce reunește experți în domeniu, de la nivel european.

Astăzi, 9 aprilie, a avut loc o întâlnire a directorului general al RoAid, Cătălin Harnagea, cu ambasadorul Regatului Spaniei la București, Excelența Sa Manuel Larrotcha, având ca scop prospectarea posibilităților de colaborare România – Spania în proiecte de cooperare internațională pentru dezvoltare în America Latină și Africa.

Spania deține încă din anul 1988 o Agenție de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (AECID), cu unități teritoriale în numeroase țări din America Latină și Africa. În aceste țări, AECID dezvoltă proiecte adresând nevoi sociale, economice și de mediu diverse, de la proiecte de infrastructură de apă și canalizare, servicii sociale, educație, egalitate de gen, orașe sustenabile, energie regenerabilă, până la acordarea de asistența umanitară în cazul producerii dezastrelor naturale sau armate. Reprezentantul #RoAid a prezentat proiectele pe care Agenția română le va implementa în acest an în Mexic, în combaterea traficului de droguri și a crimei organizate, și în Columbia, în domeniul cadastrului.

Ambasadorul Regatului Spaniei a transmis, la finalul întrevederii, o invitație către oficialii RoAid de a efectua o vizită la sediul AECID de la Madrid, pentru a-i cunoaște proiectele și a stabili contacte în vederea unei viitoare colaborări.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support